Sykkel-VM i Bergen 2017

I perioden 16.-24. september blir Sykkel-VM arrangert i Bergen. Dette kan skape konsekvensar for deg som skal til Haukeland, enten som pasient, pårørande eller på besøk.

Publisert 31.08.2017

sykkelvm.jpg

Under meisterskapen vil store delar av Bergen sentrum bli heilt eller delvis stengt for biltrafikk i tidsperioden frå klokka 08.30 og 19.00. Kollektivtilbodet vil og bli endra til og frå sjukehuset.

Alle som skal til Haukeland desse dagane blir råda til å reise kollektivt, sykle, eller gå dersom dei kan eller tilstanden deira tillet dette.

Det vil ikkje vere mogleleg å køyre i løypene eller krysse traseen med bil i dette tidsrommet. Gåande og syklande kan krysse løypene på eigne punkt. Vakter vil sluse folk over i puljer når det er trygt å passere.  

Det vil vere mogeleg å køyre til Haukeland opp Hunstadsvingen frå Ibsens gate, forbi Kvinneklinikken (Jonas Lies vei) og så inn til Sentralblokka.

Brann, politi og ambulanse – er sikra tilkomst til alle områder, også til sjukehuset.

Les mer på Helse Bergen sine nettsider: https://helse-bergen.no/sykkel-vm-i-bergen-2017