Syketransport har startet opp

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har startet med syketransport. Syketransportbilene skal kjøre pasienter som må ligge under transport, men som ikke har behov for medisinsk overvåkning eller behandling. Siden januar har de hatt 780 oppdrag.

Publisert 23.05.2019
Sist oppdatert 26.04.2021

Syketransport sus.jpg

Syketransportbetjentene Richard Karstein Haga og Preben Stjernstrøm Najbjerg. Foto: Svein Lunde, SUS.

– Hensikten er å øke beredskapen i ambulansetjenesten samt gi større forutsigbarhet både internt på sykehuset, i kommunehelsetjenesten og for pasientene, sier Razmus Viggen, avdelingssjef i Pasientreiser.

Syketransportbiler er hvite ambulanser med båre, som skal utføre de transportoppdragene hvor det ikke er behov for medisinsk overvåkning eller behandling, det vil si de «grønne» oppdragene som ikke haster eller er akutt. Bilene skal koordineres av AMK (113), på lik linje med akuttambulanser.

I dag prioriteres ambulanseoppdrag med gul og rød hastegrad først, og transportoppdrag med grønn hastegrad må vente til det er ledig kapasitet.

– Med syketransport vil det være to biler til disposisjon, utelukkende til transportoppdrag som ikke haster eller er akutt. Vi vil også kunne gi tilbakemelding om forventet hentetidspunkt, sier Viggen. 

Vurdere helsetilstand

Viggen understreker imidlertid at for at nytteeffekten skal bli best mulig, må rekvirentene kjenne til kriteriene for når en pasient kan ta drosje, når syketransport er det riktige valget – og når ambulanse er nødvendig.

Dersom pasienten må ligge, men ikke har behov for medisinsk overvåkning eller behandling under transport, skal rekvirent nå velge syketransport.

Brukererfaring

Siden oktober har det pågått et eget LEAN-prosjekt, som vil løpe parallelt med piloten. I samarbeid med helsepersonell på sengepost, AMK, Pasientreiser, syketransportbetjenter og personell på sykehjem skal man forsøke å gjøre flyten best mulig fra transportbehovet er vurdert til å være syketransport, og til pasient er ankommet sykehjem eller annen omsorgsenhet.

Tett dialog med Brukerutvalget i Helse Stavanger har vært viktig gjennom hele prosjektperioden og vil fortsette inn i pilotperioden for å sikre at pasientens behov ivaretas på en god måte.

Se eget innslag om syketransport på NRK Rogaland her (lenke).

Fakta: Om syketransport

  • Oppstart: 14. januar 2019 (bil 1) og 4. februar 2019 (bil 2)
  • To biler i drift alle virkedager
    - Bil 1 kl. 10:00-17:00
    - Bil 2 kl. 11:00-19:00
  • Farge: hvite og blå
  • Personellet kalles syketransportbetjenter og bærer en mørkeblå uniform, merket «Syketransport» på rygg.
  • Syketransport er organisert i Pasientreiser, og koordineres av AMK (akutt nødmeldetjeneste - 113).

syketransport sus - 2.jpg

Konstituert avdelingssjef AMK Øyvind Øverland (f.v.), avdelingssjef i Pasientreiser Razmus Viggen, fagleder i Pasientreiser May Helen Brakestad og ledende AMK-koordinator Sigstein Rasmussen håper at tilbudet med syketransportbiler kan lette en presset ambulansetjeneste og gi både pasienter og helsepersonell mer forutsigbarhet og mindre venting. Foto: Svein Lunde, SUS.