Sverre Uhlving: Sterkt, oppriktig og framtidsrettet blikk

Noen foredrag vil man alltid huske. Sverre Uhlvings sterkt personlige, men også sterkt faglige foredrag foran "sine egne" på SUS, hadde en form og et innhold som fikk fram både latteren og tårene. Sverre var stolt. Vi andre er stolte over ha en så flott kollega som fra 1. mars blir pensjonist.

Gottfred Tunge. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 01.03.2017

32705417980_b80c4d0c83_k.jpg

En verdig applaus fra salen. Her sammen med administrerende direktør Inger Cathrine Bryne.

Det var gjort god plass til Sverre Uhlving på det månedlige utvidede ledermøtet i aulaen. Og gjennom sin lange, snart 40-årige karriere ved sykehuset her på Våland, har han alltid inntatt plassen sin og tatt det ansvaret han er vist både som lege, leder, rollemodell og medmenneske.

Sterkest inntrykk? Da Sverre Uhlving på en følelsesmessig, men så oppriktig måte henstilte alle i forsamlingen til å være åpne. Han gikk gjennom to hendelser der han selv var direkte involvert i behandling som fikk en tragisk utgang. Nettopp fordi han erkjente hva som hadde skjedd og hvorfor det skjedde, ble det en dyrekjøpt, men likevel en noe han kunne leve videre med.

– Vær åpen! Det er (i alle fall nesten) alltid best - også om egne feil. Lær av feilene og gi kollegastøtte, understreket Sverre Uhlving.

Han risset opp den medisinske utviklingen gjennom de siste 30-40 årene, revolusjonerende ny behandling, pasienttilstrømmingen, den teknologiske og biologiske framgangen - alt som bare for noen ti-år siden så å si var utenkelig. Men også i dette bildet, ser Sverre framover. Sykehusutbyggingen på Ullandhaug og prosjektet SUS2023 gleder han seg til fortsatt å ta del i.

32705421110_e7fb9501ca_k.jpg

 

 

Uhlving har mange gode historier - blant annet fra dialyseavdelingen da de laget hull i veggen fordi de trengte mer plass. Hør historien 15 minutter ut i opptaket (lenke i teksten).