SUS debatt: Hvordan sikrer vi nok helsepersonell?

Tirsdag 7. mars gikk første SUS debatt av stabelen på Sølvberget i Stavanger. Temaet var hvordan vi skal beholde og rekruttere helsepersonell i sykehus og kommuner.

Publisert 06.02.2023
Sist oppdatert 04.04.2023
​​

I Norge blir det flere eldre og færre i yrkesaktiv alder. Flere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester, samtidig som inntektene fra olje og gass går ned. Alle kan ikke jobbe i helse- og omsorgstjenesten. Det vil bli færre ansatte per pasient.  
gunnar bovim.jpg

Gunnar Bovim. Foto: Thor Nielsen, NTNU.


Med dette som bakteppe ble helsepersonellkommisjonen oppnevnt i 2021. ​
Formålet var å få kunnskap og foreslå ​​treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere, og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet. ​


7. mars deltar leder av helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bovim, på SUS debatt for å presentere funn og anbefalinger fra utredningen.

Debatt-konseptet er inspirert av Oslo universitetssykehus sin møteserie.  ​​​

Åpenhet og dialog

​– Vi er sykehus for 370 000 mennesker i Sør-Rogaland. Så godt som alle har på et tidspunkt i livet kontakt med oss enten som pasienter eller pårørende. Mange av utfordringene vi står overfor i sykehuset berører både de 8000 medarbeiderne på SUS, men også innbyggerne i opptaksområdet vårt. Med SUS debatt ønsker vi å løfte aktuelle problem​stillinger ut i det offentlige rom, sier Helga Strand Vestbø, kommunikasjonsdirektør ved Stavanger universitetssjukehus. 
Bilde av Helga Strand Vestbø.

Helga Strand Vestbø. Foto: Svein Lunde, SUS.


Vestbø mener åpenhet og ytringsklima handler om grunnleggende verdier.   

– Sammen med den kommunale helse- og omsorgstjenesten utgjør sykehuset en betydelig del av fundamentet i den norske velferdsstaten og forvalter store offentlige midler. Med det følger et ansvar for åpenhet om vår virksomhet og hvordan vi forvalter fellesskapets verdier, sier Vestbø.   

Hun håper at medarbeidere ønsker å få med seg debatten, enten ved å komme til Sølvberget eller se den i opptak etterpå.  

​– Når medarbeidere i sykehuset, deltar i det offentlige ordskiftet gjennom leserinnlegg, kronikker eller lar seg intervjue, er det verdifullt for SUS. Kanskje kan SUS debatt bidra til at flere av sykehusets medarbeidere ønsker å bruke stemmen sin, sier Vestbø.  

Les mer om arrangementet her. 

​SUS debatt  

Tema: Hvor​dan sikrer vi nok helsepersonell til sykehus og kommuner?   

Dato og klokkeslett: Tirsdag 7. mars kl. 17.00-19.00 
Sted: Møteplassen, Sølvberget  

Program
  • Velkommen ved administrerende direktør Helle Schøyen 
  • Helsepersonellkommisjonens funn og anbefalinger.  Innledning ved Gunnar Bovim, leder av helsepersonellkommisjonen 
  • Panelsamtale 
Ordstyrer: Solveig G. Sandelson, kommentator i Stavanger Aftenblad 

​Panel 
  • Gunnar Bovim, leder av helsepersonellkommisjonen 
  • Helle Schøyen, administrerende direktør SUS 
  • Gunn Elin Rossland, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund     
  • Anne Keth Nilsson, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet  
  • Bodil Sivertsen, kommunedirektør i Sandnes kommune  
Debatten er åpen for alle.

Arrangør: Stavanger universitetssjukehus  
 
Helsepersonellkommisjonen er utnevnt av regjeringen, og skal legge fram sin rapport 1. februar. Kommisjonen skal gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse fram mot 2040. De skal foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde helsepersonell.  SUS-debatt.png