SUS debatt: Hvem eller hva skal ut?

2. november er det klart for ny SUS debatt. Temaet er «Helseprioriteringer i verdens rikeste land. Hvem eller hva skal ut?»

Publisert 06.10.2023

Medisinske framskritt skjer i rekordfart. Vi kan behandle stadig flere sykdommer, det er nesten ingen grenser for hvor avanserte behandlinger vi kan tilby og hvor mye ressurser vi kan bruke per pasient.

Samtidig vet vi at pengesekken ikke strekker til og at antall helsepersonell blir færre, mens stadig flere av oss blir eldre og trenger helse- og omsorgstjenester.  

Hvordan går dette i hop?  

Vi har invitert politikere som bestemmer rammene for helsetjenesten, leger fra SUS som står i krevende prioriteringer daglig og en brukerrepresentant til å ta den vanskelige samtalen.

Steller vi oss fornuftig, vil vi også i fremtiden få en meget god helsetjeneste. Men ikke en tjeneste som kan gjøre alt for alle alltid alle steder, eller kan bruke nye metoder og medikamenter uansett pris eller personellbehov.

Baard-Ch​ristian Schem, kreftlege og tidligere fagdirektør i Helse Vest

Tid og sted 

Dato og klokkeslett: Torsdag 2. november kl. 18.00–19.30 
Sted: Spor 5, Jernbaneveien 9, Stavanger   

Program 

  • Velkommen ved administrerende direktør Helle Schøyen  
  • Prioritering: smertefulle valg og ubehagelige dilemma. Innledning ved Baard-Christian Schem, kreftlege og tidligere fagdirektør i Helse Vest.   
  • Panelsamtale  
Ordstyrer: Solveig G. Sandelson, kommentator i Stavanger Aftenblad.

Panel 

  • Mathias Hella, Lege i spesialisering i geriatri og foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening 
  • Bjørnar Gilje, avdelingsoverlege ved avdeling for blod og kreftsykdommer   
  • Tilde Broch Østborg, overlege ved kvinneklinikken  
  • Camilla Gram, leder for Kreftforeningen i Rogaland  
  • Tove Elise Madland (Ap), stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen 
  • Lisa Marie Klungland (Sp), stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen 
  • John Peter Hernes (H), kommunestyrerepresentant i Stavanger og leder av kommunalutvalget for helse og velferd 
Arrangør: Stavanger universitetssjukehus    

SUS debatt er åpent for alle! 

Snakkebobler med teksten SUS debatt