Styrker fagmiljøet og utstyr i kampen mot multiresistentebakterier

SUS satser på forskning rundt antibiotikaresistens. Det gir resultater, for nå gir Sparebankstiftelsen SR-Bank to millioner kroner til nytt utstyr.

Mirjam Klingenberg. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 22.03.2017
Sist oppdatert 06.04.2017

32754823883_cf94807cb4_k.jpg

Lars Kåre Kleppe, overlege ved seksjon smittevern, smittevernoverlege Jon Sundal, Iren Høyland Löhr, overlege og postdok. ved avdeling for medisinsk mikrobiologi og Aasmund Fostervoll, overlege og stipendiat ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, er glade for å få penger til nytt og viktig utstyr.

– Jeg har jobbet i helsevesenet i hele mitt liv og aldri vært mer opptatt av en sak som denne. Kampen mot multiresistente bakterier er en global dugnad vi alle må delta på, sånn at vi sammen kan jobbe mot den farlige utviklingen som vi ser begynnelsen av nå, sa Stener Kvinnsland, styreleder i Helse Stavanger, under gaveoverrekkelsen ved avdeling for medisinsk mikrobiologi tirsdag.

Det var både kaker, kaffe og god stemning da Stavanger universitetssjukehus (SUS) fikk to millioner kroner fra Sparebankstiftelsen ​SR-Bank til nytt utstyr og forskning på antibiotikaresistens. Blant de oppmøtte var blant annet administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne, og forskningsdirektør Svein Skeie.

SUS styrker fagmiljøet og forskningen
– Vi setter stor pris på denne gaven. Bakterier, som er resistente mot antibiotika, er et alvorlig og økende problem i hele verden. Dette utstyret blir viktig for framtidsrettet forskning innen antibiotikaresistens, sa Iren Høyland Löhr, overlege og postdok. ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved SUS.

SUS styrker også fagmiljøet og forskningen rundt antibiotikaresistens - og har gitt nye stillinger og utstyr til satsingen. I 2016 ble det vedtatt en egen strategi for arbeid mot antimikrobiell resistent (AMR) ved sykehuset. SUS har også sluttet seg til regjeringens mål om en 30 prosent reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehus.

Gaven brukes til nytt og viktig utstyr
I tillegg kommer altså denne pengegaven som gir mulighet for å anskaffe nytt og viktig utstyr.

​– Med det nye utstyret kan vi kartlegge bakterielt arvestoff (DNA) - det vil si kikke inn i antibiotikaresistente bakterier og blant annet finne genene som koder for resistensegenskaper. Målet er at vi til slutt kan drive bedre og mer målrettet diagnostikk og pasientbehandling med raske svar til dem som er smittet av antibiotikaresistente bakterier, forklarte Löhr og fortsatte: 

​– Også ved mistanke om sykehusutbrudd med antibiotikaresistente bakterier vil dette utstyret gi oss muligheten til raskt å kunne kartlegge hvilke og hvor mange pasienter som er rammet, avsluttet hun.

32754820583_9795c291d9_z.jpg


32754816253_590db8459a_z.jpg