Stor anerkjennelse for satsingen på forebygging av selvmord

VelgÅLeve fikk nasjonal pris i akuttpsykiatri for arbeidet med forebygging av selvmord.

Gottfred Tunge. Foto: Akuttpsykiatrisk forum.
Publisert 12.02.2018

velgåleve.jpg

– VelgÅLeve har tatt grep og initiativ for å forebygge og forhindre selvmord. Prosjektet har med sin tilnærming gjort utrolig mye allerede, ikke minst for å engasjere og informere folk flest i sin egen region i dette viktige arbeidet.

Med disse ordene begrunnet lederen av Akuttpsykiatrisk forum, Espen Gade Rolland den nasjonale prisen til Helse Stavanger og Helse Fonna. 

Marie Bø, Marit Helgeland Marvik og Sveinung Dybvik tok stolt imot prisen i Oslo torsdag til stor applaus fra en fullsatt konferansesal.

– Vi takker for denne fantastiske anerkjennelsen som gir oss ny energi til å fortsette, sa prosjektkoordinator Marie Bø og understreket at prisen deles med svært menge aktører innenfor dette feltet.

Regional kampanje

Helse Vest er allerede i gang med en oppfølging med en regional kampanje for forebygging av selvmord. Planene og de praktiske tiltakene som går inn i en slik kampanje, ble gjennomgått på et møte 24. januar i år.

Selvmord er et betydelig folkehelseproblem i verden. I Norge dør mellom 500-600 mennesker av selvmord hvert år. Bare et mindretall av de som gjennomfører et selvmord er i en aktiv behandlingskontakt med helsevesenet generelt, og psykisk helsevern spesielt.

VelgÅLeve er et selvmordsforebyggende samhandlingsprosjekt mellom kommune- og spesialisthelsetjenestene i Rogaland fylke der ulike tiltak kan settes inn så tidlig at hjelpen når fram.

​Det prisvinnende prosjektet er evaluert underveis, og ett av flere viktige resultater er oppnådd: VelgÅLeve har bidratt til kompetanseheving blant ansatte i kommunal sektor om selvmordsforebygging, og med informasjon om hvor det er hjelp å få. I etterkant av kurs og fagdager har vi mottatt tilbakemeldinger som «dette er den beste undervisningen vi har hatt på lenge» og «her har vi mye å lære».