Statsbudsjettet 2024

Regjeringen foreslår en økt bevilgning til sykehusene. Det er foreløpig usikkert hva dette betyr for Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Publisert 06.10.2023
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en økning på 2,2 milliarder kroner til sykehusene.  

Budsjettforslaget skal, ifølge helse- og omsorgsministeren, legge til rette for kortere ventetider, styrket psykisk helsevern og samhandlingstiltak i Helse Nord.

 Norske sykehus står i en svært utfordrende økonomisk situasjon. For SUS og andre sykehus som har store byggeprosjekter er det særskilt krevende å ivareta god drift, samtidig som vi skal betjene store byggelån. Førsteinntrykket er at styrkingen er positiv, men at det ikke er tilstrekkelig for å håndtere den utfordringen vi står i, sier administrerende direktør Helle Schøyen.

​ Vi savner signaler for hvordan regjeringen planlegger å følge opp Sykehusutvalget sine anbefalinger når det gjelder finansiering av nye sykehusbygg, sier Schøyen. 

Det er Helse Vest RHF som fordeler midlene internt i regionen. Konsekvensene av regjeringens forslag vil derfor være mer avklart i løpet av de neste to ukene.