Sola DPS feirer ti år

21. mars 2007 var en merkedag for Sola distriktspsykiatriske senter (DPS). Da åpnet de dørene for første gang til det nye senteret. Nå, ti år senere, kan de feire flotte år - og glede seg over tiden som kommer.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger
Publisert 21.03.2017
Sist oppdatert 06.04.2017

Sola DPS - face.jpg

96 årsverk jobber på Sola DPS. Her er noen av dem: Camilla Norland, Ann-Elisabeth Haldorsen, Jon Vidar Strømstad, Marianne Sæ Kristensen, Karin Røyseland Jordal, Åse Knudsen Vatne, Gitte Skuggedal Wilhelmsen, Line Ragnhild Endregaard Ludvigsen, Gisela Bøe Molin, Liv-Jorunn Vistad og Miriam Rosland.


Sola DPS behandler pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser, og er et tilbud til befolkningen i Sola kommune, og bydelene Hinna og Hillevåg i Stavanger.

På Sola har de tre sengeposter og poliklinikk. De har også en ettervernspoliklinikk (EVP) som, i samarbeid med kommune, bistår mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser - og gir oppfølging i hjemmet. 

I tillegg er det et eget ambulant akutteam (AAT), som er et lavterskel behandlingstilbud. AAT tilbyr hjelp i en tidsavgrenset periode til mennesker som er i krise.

Åpne dører

Avdelingssjef Karin Røyseland Jordal har vært på Sola DPS fra starten - og snakker varmt om arbeidsplassen sin:

– Da vi åpnet i 2007 fikk vi muligheten til å etablere et tilbud med nytt bygg og nye medarbeider. Det var ikke mye historie i veggene. Vi hadde en unik mulighet til å tenke utenfor boksen, sier Røyseland Jordal, og viser til at Veilederen fra Statens helsetilsyn om organisering og arbeidsoppgaver ved distriktpsykiatriske sentra ble førende for tilbudet de utviklet.

– På Sola DPS har vi blant annet alltid hatt åpne dører, og dette medfører at pasienter som er innlagt må være i stand til å forholde seg til avtaler. De fleste er her fordi de ønsker behandling. Vi ser mindre utagering når vi ikke har låste dører. Det handler i stor grad om tillit og trygghet, sier hun.

Pasientene

Pasientgruppen på Sola DPS er veldig variert. De fleste pasientene legges inn frivillig. Noen få er innlagt etter lov om tvunget psykisk helsevern.

– Vårt hovedmål er å gi pasientene god behandling, og at dette skal gjenspeiles i våre verdier som er åpenhet og raushet, sier Røyseland Jordal. Hun har jobbet med fagfeltet siden 80-tallet, og har blant annet vært leder på Ryfylke DPS og Strand psykiatriske senter. Hun husker også godt tiden fra lukket post på Dale.

Mange faggrupper

Sola DPS har i dag 96 årsverk - som består av blant annet leger, psykologer, sekretærer, sosionomer, barnevernspedagoger og miljøterapeuter.

De er også en del av «Raskere tilbake»-ordringen - et tilbud til personer som står i fare for å bli sykemeldt eller som er sykemeldt, slik at de kan få behandling raskt. Raskere tilbake er et nasjonalt samarbeidsprosjekt, hvor målet er å unngå sykefravær og hjelpe sykemeldte raskere tilbake i arbeid.

«Der de er»

Distriktspsykiatriske sentra har som formål å være en del av lokalmiljøet - å være der pasienten er. For Sola DPS og pasientene er brukermedvirkning en viktig del av behandlingen.

– Vi ønsker at pasientene skal være involvert, og delta aktivt, i egen behandling. Pårørende inviteres inn til samtaler - og samarbeidet med de pårørende blir prioritert, understreker Røyseland Jordal.

Hun blir engasjert når hun snakker om de siste ti årene på Sola DPS.

– Jeg er stolt av alt det gode arbeidet som er gjort, og av alle de dyktige kollegene mine. Det er godt å kunne feire et jubileum.

Ønsker du å lese mer om Sola DPS? Her er deres tiårsmagasin (lenke).

En person som bærer et navneskilt

Avdelingssjef Karin Røyseland Jordal har jobbet på Sola DPS siden de startet. Hun synes det er stas å feire ti flotte år.

En gruppe mennesker som står rundt en skranke

Kollegene Anja Haaland, Helene Fuglestad, Anne Farquhar, Arnt Inge Frafjord, Naomi Kopperdal og Tone Folkvord.