Smittetilfelle i mottak

Det pågår intern smittesporing etter en pasient testet positivt etter opphold i akuttmottaket, torsdag 16. september. Berørte pasienter blir fulgt opp.

Publisert 17.09.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

I overkant av 20 pasienter og pårørende er identifisert. Flertallet av disse ligger nå på ulike poster på sykehuset – og vil bli fulgt opp der.

Berørte pasienter skal i første omgang kartlegges med tanke på vaksinasjonsstatus. Disse skal også testes for å være føre-var.

Akuttmottaket følger opp pasientene som er utskrevet.

Alle medarbeidere som har vært i nærkontakt, er fullvaksinert. Det betyr at det ikke vil være nødvendig med ytterligere tiltak knyttet til disse.

Ledelsen ved de aktuelle postene, akuttmottak, seksjon smittevern og beredskap følger situasjonen tett.

Smittesituasjonen vil per nå ikke berøre andre innlagte pasienter eller medarbeidere.

Mer informasjon kommer ved en utvikling i saken.