Slik skal Verdens fysioterapidag markeres på SUS

Fysioterapidagen 8. september markeres verden over, av og for fysioterapeuter, med mottoet «Bevegelse for god helse».

Ulrikke Valvik Mitchell. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 06.09.2017
En fysioterapeut balanserer på en blanseball og blir støttet opp av fire andre personer
Spesialfysioterapeut Line Eldholm (på balanseballen) får god støtte fra gode kolleger; Jens Haukali (turnusfysioterapeut), Justyna Hadland (spesialfysioterapeut), Lisbeth Davidsen (spesialistfysioterapeut) og Ragnhild S. Aarsprong (spesialfysioterapeut).

 

Førstkommende fredag, 8. september, er det Verdens fysioterapidag - en dag som skal markeres verden over, av og for fysioterapeuter. Målet med dagen er synliggjøre fysioterapeuters viktige rolle i å holde folk friske, rørlige og selvhjulpne.

Mottoet for dagen er «Movement for Health» - eller «Bevegelse for god helse» - og i år har World Confederation for Physical Therapy (WCPT) foreslått at budskapet skal være «Physical activity for life» (fysisk aktivitet for livet), der søkelyset rettes mot fysioterapeutenes bidrag til god helse i alle aldre - fra prematur til geriatrisk.

2 av 3 voksne nordmenn er for lite aktive

Tall fra Helsedirektoratet i Norge viser at én av tre voksne (32 prosent) oppfyller direktoratets minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet, som er minst 150 minutter moderat fysisk aktivivet i uken eller 75 minutter med høy intensitet. Det vil si at to av tre voksne nordmenn ikke oppfyller minimumskravene.

Blant 15-åringer i Norge tilfredstiller 58 prosent av guttene og 43 prosent av jentene anbefalingene om minst 60 minutters daglig moderat fysisk aktivitet.

En fysioterapeut balanserer oppå en balanseball
Fysioterapeutenes dag skal inneholde både mye humor og viktige tips - her balanserer spesialistfysioterapeut Lisbeth Davidsen på en balanseball.

Lapper, trapper og latter

På SUS skal dagen markeres med stand, hvor fysioterapeutene skal snakke med folk om fordeler og anbefalinger til fysisk aktivitet.

– Vi skal vise folk hva det er vi gjør og hvilken rolle vi har som fysioterapeuter. Synliggjøre oss selv, rett og slett, sier fysioterapeut Ewa Kranzmann.

Det vil også være anledning for folk å teste seg selv med noen enkle gripeøvelser, for å sjekke håndstyrken. Og så blir det nystekte lapper, ikke minst!

– Ingen kommer hvis det ikke er lapper å få, så det skal vi så klart ha, sier Line Eldholm og ler.

I tillegg til lapper blir det også denne dagen viet ekstra oppmerksomhet til trapper.

– Trapper er en veldig fin måte å få bevegelse inn i hverdagen - det er litt smugtrening. Og bevegelse er vi veldig gode på her på avdelingen. Derfor oppfordrer vi alle til å ta trappene på fredag - om ikke opp, så i hvert fall ned. Og om ikke seks etasjer, så i hvert fall én. Det er mye god helse i hvert trinn! Vi skal også prøve å ha en god del humor og latter denne dagen, sier Eldholm og fortsetter:

– Man bruker mye muskler når man ler. Og du vet hva de sier: «En god latter forlenger livet».