Slik blir tilbudet til gravide og fødende i sommer

Fra og med fredag 7. juli (uke 27) til og med uke 31 vil fødeloftet og fødeavdelingen driftes sammen i fødeavdelingens lokaler i første etasje på sykehuset.

Publisert 20.06.2023
Sist oppdatert 27.07.2023
Mor med nyfødt barn
Foto: Colourbox

Grunnen er tilpasning til ferieavvikling i denne perioden.

Fødeloftet holder vanligvis til i 7. etasje, men vil i sommer driftes fra 1. etasje med det samme jordmorstyrte fødetilbudet.

Barselpost 7G, for kvinner og barn som av medisinske grunner ikke kan ha barseloppholdet på hotellet (og i de tilfellene det er fullt på hotellet), blir værende i 7. etasje. Det samme gjelder sengepost for kvinner som må legges inn i siste del av graviditeten .

Mer informasjon om fødetilbudet på SUS: Til deg som har født – eller skal føde snart - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Redusert tilbud om tidlig ultralyd

På grunn av sommerferieavvikling blir tilbudet om tidlig ultralyd på SUS redusert i perioden 26. juni - 20. august.

De som ikke vil få tilbud om tidlig ultralyd i denne perioden er gravide under 30 år uten tilleggsrisiko i svangerskapet. Nærmere forklart betyr dette at de som ikke har fylt 30 år i uke 12+4 i svangerskapet, og som skulle hatt denne kontrollen i tidsrommet 26. juni - 20. august, ikke vil få tilbud om tidlig ultralyd på SUS i sommer. Noen kontroller vil også kunne bli forskjøvet.

– Vi må gjøre denne prioriteringen for å kunne opprettholde et forsvarlig tilbud til kvinner med kompliserte svangerskap, kreft og andre alvorlige tilstander i den aktuelle perioden, sier Marit Halonen Christiansen, avdelingssjef ved Kvinneklinikken på SUS.

Tilbudet om tidlig ultralyd utføres mellom uke 11 og 14 i svangerskapet.

De som allerede har fått tilbud om time til tidlig ultralyd, skal møte til timen som avtalt.

Les mer om tidlig ultralyd på SUS her: Tidlig ultralyd med måling av nakkeoppklaring - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)