Skal samarbeide om bedre behandling av hoftebruddspasienter

Norge er på verdenstoppen i antall årlige hoftebrudd. Nå skal geriatere og ortopeder jobbe sammen for et best mulig tilbud til disse pasientene.

Ingrid Aukland. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 27.09.2017

ortogeriatrisk_seksjon_prosjektgruppe.jpg

Hilde Olsen (ortoped), Siri Moghimi (fysioterapeut), Henrik Sundt Moen (seksjonsoverlege geriatrisk seksjon), Ane Djuv (prosjektleder og lege i spesialiering), Iris Skeie Steine (avd.sykepleier, ortopedisk) og Vigdis Sørbotten (avd.sykepleier geriatrisk) utgjør prosjektruppa som har jobbet for opprettelsen av ortogeriatrisk seksjon.

I følge Norsk pasientregister (NPR) pådrar omkring 9000 personer seg hoftebrudd i Norge hvert år. Det betyr ett hoftebrudd hver time på landsbasis. Gjennomsnittsalder er 80 år og det rammer kvinner hyppigst.

Stavanger universitetssjukehus behandler rundt 440 hoftebruddspasienter i året i aldersgruppen over 50 år. Det vil si 8-9 per uke.

Når ortogeriatrisk seksjon åpner i dag, er det med klare mål om bedre behandling og økt pasientsikkerhet for disse pasientene.

– Nå kombinerer vi disse to spesialitetene og støttefunksjonene, og styrker tilbudet til denne pasientgruppen gjennom optimal medisinsk og ortopedisk behandling, sier Henrik Sundt Moen, seksjonsoverlege ved geriatrisk seksjon.

Sammensatte diagnoser

Eldre pasienter med hoftebrudd får ofte bruddet på bakgrunn av andre medisinske årsaker. Det kan være benskjørhet, underernæring og svake muskler, lav aktivitet, svimmelhet, hjerte- eller lungesykdom eller infeksjoner. Polyfarmasi, som er overdreven eller unødig bruk av mange legemidler ser man også blant disse pasientene. Det er gjerne de andre medisinske årsakene som fører til at de faller, og det oppdages ofte ikke før innleggelsen.

Ortopedene er flinke til å operere bruddene med protese, margnagle eller plate og skruer, men er ikke spesialister på indremedisin. Geriatere derimot, er svært gode på indremedisin i denne pasientgruppen. Sammen med farmakologer og fysioterapeuter blir dette samarbeidet ett komplett behandlingstilbud. Tilbudet gjelder også pasienter i denne aldersgruppen med andre brudd, eksempelvis skulder, men hoftebrudd er prioritert.

Alvorlig hendelse

Moen forteller at gjennomsnittsalderen for hoftebruddspasienter er høy, mange har demens og bruker ofte flere legemidler daglig. Det er viktig med rask, skånsom og tidlig behandling – det kan være livreddende og forebygge komplikasjoner.

– Det er ikke bare et hoftebrudd som skal fikses. Et hoftebrudd er ofte en svært alvorlig hendelse i deres liv som gir både høy dødelighet og økt pleiebehov, sier Moen.

Et hoftebrudd er smertefullt, og motorikk og kognisjon blir ofte kraftig forverret i etterkant. Daglige gjøremål kan bli en utfordring. Så mange som 42 prosent oppnår aldri den samme gangfunksjonen som før bruddet, og flertallet skrives ut til sykehjem.

Vinn-vinn

Brudd i hoften påfører også samfunnet store kostnader med innleggelse i sykehus, operasjoner og rehabilitering. Man ser nå klare fordeler av tverrfaglige avdelinger både for pasienten og samfunnet, helsemessig og kostnadsmessig.

Prosjektleder for ortogeriatrisk seksjon og lege i spesialisering,  Ane Djuv, mener at dette tilbudet er vinn-vinn på alle måter.

– Pasientene vil få et bedre tilbud, og både samfunnet og sykehusene vil spare mye på forebygging og god behandling i sykehus, sier Djuv.

Studier som er gjort ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) viser flere faktorer som har god effekt. Bred klinisk tilnærming, koordinert tverrfaglig samarbeid, tidlig behandling og rehabilitering, samt tidlig planlegging av utskriving, er faktorer som har god effekt når det kommer til hoftebrudd.


Ortogeriatri: Et samarbeid mellom ortopeder og tverrfaglig geriatrisk team. Bred geriatrisk utredning og behandling er en tverrfaglig arbeidsmetode som benyttes ved geriatriske sengeposter. Metoden er vist å gi bedre behandlingsresultater hos geriatriske pasienter med og uten brudd.