SESAM arrangerte forskerskole for brukere

I mars arrangerte SESAM for første gang forskerskole for brukere. Arrangementet var en del av senterets plattform for brukermedvirkning; WiseAge.

Ulrikke Valvik Mitchell. Foto: Svein Lunde / Helen G. Wigestrand.
Publisert 07.05.2018

En mann i blått og en kvinne i rødt ser inn i kamera og smiler.

Seniorrådgiver ved forskningsavdelingen (SUS), Geir Sverre Braut, sammen med seniorrådgiver på SESAM, Anne Torsvik Henriksen. Foto: Svein Lunde.

SESAM er et regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling. Det ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin.

Senterets plattform for brukermedvirkning, WiseAge, ble opprettet for å skape samfunnsengasjement for kompetansebygging og forskning knyttet til brukergruppen; voksne personer over 65 år.

Det er et faktum at vi stadig blir eldre og eldre. De neste 30 årene vil antall eldre over 65 dobles, og eldre over 80 vil bli tre ganger så mange som i dag. Et av målene med WiseAge-arbeidet er at økningen av eldre blir sett på som en ressurs og som en viktig del av samfunnet.

En kvinne står og snakker foran en liten forsamling av mennesker.

Nærmere 30 engasjerte personer deltok på forskerskolen – med representanter fra FOKUS-sykehjemmene, WiseAge og seniorrådgivere. Foto: Helen G. Wigestrand.

Flere kurs

9. mars arrangerte SESAM for første gang forskerskole for brukere, som en del av arbeidet med WiseAge. På programmet sto blant annet systematisk opplæring av brukere i grunnleggende forskningsmetodikk og forskningsetikk – med innlegg fra både forskningsleder og senterleder på SESAM, Dag Årsland, og Ingelin Testad, og seniorrådgiver ved forskningsavdelingen på SUS, Geir Sverre Braut.

Det er allerede snakk om å arrangere flere slike kurs:

– Dette arbeidet i SESAM er viktig i henhold til å skulle skolere brukerne våre i forskningsmetoder. Hvis dette blir vellykket, vil vi sette opp flere kurs – med enda mer forskningsmetodikk i, sier seniorrådgiver i SESAM, Anne Torsvik Henriksen.