Sentrale Ap-politikere på SUS: – Viktig at vi har direkte kontakt inn i helseforetakene

Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Hadia Tajik, Torstein Tvedt Solberg og Torgeir Michaelsen inviterte nylig seg selv til møte med og om SUS. Nyttig og lærerikt var en samstemt konklusjon etter at drift, økonomi, prosjekt og pasientbehandling var redegjort for.

Gottfred Tunge. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 15.05.2017

Ap-besøk - face.jpg

Sentrale Ap-politikere besøkte SUS 10. mai. Bak fra venstre: Ap-politikerne Torgeir Michaelsen, Torstein Tvedt Solberg og kommunalråd Dag Mossige (Ap). Foran fra venstre: Overlege Hartwig Kørner, Ap-politiker Hadia Tajik og overlege Iren Høyland Løhr.


Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne gikk direkte og konkret inn i det store utfordringsbildet som rommet drift, økonomi, SUS2023 og framtidsbilder som vil skape nye og betydelige endringer for alle innen helse i Norge.

Det var klar tale - og med synspunkter mange i sektoren vil dele. Det ble bekreftet av stortingsrepresentantene at dette vil  ha betydning for andre enn styrer og ledelse i helsesektoren. Rammebetingelsene fra staten vil selvsagt også ha stor betydning i framtiden.

Overlegene Iren Høyland Løhr og Hartwig Kørner bidro til at møtet i tillegg fikk en vinkling og innsyn i bredden som SUS representerer. Kontinuerlig prosjektarbeid (antibiotikaresistens AMR) som Iren Høyland Løhr presenterte - er et utrolig viktig område som krever bredt og stort engasjement. Det samme gjelder for kreftbehandlingen. Forskningsbasert pasientbehandling er noe fagmiljøene på SUS brenner for. Gjennom Hartwig Kørners presentasjon og det bredt anlagte arbeidet som er gjort lokalt og nasjonalt innen kreftbehandling av tarmkreft, fikk alle et viktig innblikk i at det er positiv utvikling også på dette området. Og som Kørner understreket gir det ekstra kraft til fortsatt hard jobbing.

Ap-politiker Hadia Tajik .