Se vinnerne fra forskningens dag i klinikkene for psykisk helsevern og TSB

Medarbeiderne samlet seg fredag 29. september i Stavanger sentrum for å høre på en rekke forskningspresentasjoner og for å kåre tre priser: årets formidler, årets forskningsartikkel og årets poster blant ansatte i klinikkene for psykisk helsevern på SUS.

Publisert 03.10.2023
Kvinne ser på en person utenfor bildet. foto.

Kristin Jørstad Fredriksen vant prisene for årets forskningsartikkel og årets formidler. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Forskningens dag ble åpnet av viseadministrerende direktør og professor Elisabeth Farbu. Videre presenterte alle de fem forskningsgruppene forskjellige pågående forskningsprosjekter.​

– Forskningens dag i klinikkene for psykisk helsevern og TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) gir oss en årlig fot i bakken for forskningsvirksomheten i psykisk helsevern på sykehuset. Vi deler resultater og erfaringer fra avsluttede og pågående studier, og løfter fram forskere som har utmerket seg i året som har gått, sier Henriette Grimsby Rafoss, avdelingssjef på Forsknings- og undervisningsavdelingen (FoU).

Årets formidler og årets forskningsartikkel

Prisen for årets formidler og årets forskningsartikkel gikk til psykiater Kristin Jørstad Fredriksen. Kristin er spesialist i psykiatri og har siden 2013 jobbet ved avdeling for sikkerhet i Klinikk psykisk helsevern voksne der hun i dag er avdelingsoverlege.

Høsten 2022 tok hun doktorgrad med tittelen "Psykotisk depresjon og selvmordsrisiko", og kunnskapen fra forskningen hennes er viktig for den kliniske praksisen på sykehuset i dag.

Prisvinneren fikk ros for at hun formidler kunnskapen fra forskningen sin på en utmerket måte, og at hun er opptatt av at helsefeltet må ta kunnskapen planmessig i bruk i selvmordsforebygging og behandling av psykotisk depresjon.

Tittel på årets forskningsartikkel var «High scores on the Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale and Psychotic Symptoms Predict Suicide: A Prospective Cohort Study of Psychiatric Acute Ward Patients”. Artikkelen er publisert i tidsskrifter Journal of Clinical Psychiatry. Kristin Jørstad Fredriksen er førstefofatter av publikasjonen og har med seg medforfatterne Rolf Gjestad, Fredrik A. Walby, Liss G. Anda, Ketil J. Ødegaard og Helle K. Schøyen.

Les artikkelen her (PubMed)

Årets poster

For å vinne prisen for årets poster, må posteren være av vitenskapelig kvalitet, ha god grafisk layout, nytterverdi og nyhetsverdi. Prisen for årets poster gikk til overlege Jeanette Bjørke ved Stavanger DPS for posteren «ECT in bipolar depression». Juryen vurderte av posteren var oversiktlig, og forklarte bakgrunn, metode og resultater på en enkel og god måte. 
Posteren ble presentert på The Schizophrenia International Research Society 2023 Annual Congress i Toronto, 11-15. mai 2023.​

En kvinne tar imot en pris og holder en blomsterbukett. Foto.

Jeanette Bjørke tar imot prisen for årets poster fra Henriette Grimsby Rafoss. Foto: Ingvil Trana, Helse Stavanger.