Sårbehandling via mobil gir gode resultater

En ny studie viser at oppfølging via mobil kan gi pasienter med diabetiske fotsår et like godt tilbud i hjemmet som på sykehus.

Ingrid Aukland. Foto: Janne Fossheim Lønne, Høgskulen på Vestlandet
Publisert 08.12.2017

diabetisk_fotsar_mobil.JPG

Forskere har undersøkt om fotsår kan behandles ved hjelp av telemedisin.

Diabetiske fotsår er vanlig hos pasienter som har hatt diabetes i flere år. Behandlingen er ofte vanskelig, og krever ekspertise og hyppige sykehusbesøk. Til tross for riktig behandling blir sårene ofte kroniske.

Oppfølging og behandling på sykehus kan være en utfordring for pasienten, både på grunn av lang avstand og fordi det å reise kan være en belastning for pasienten.

Oppfølging med mobil

– Vi har undersøkt hvordan pasienten kan få et like godt oppfølgingstilbud i hjemmet som på sykehus, uten å måtte gå på akkord med ekspertkompetanse. Et sentralt spørsmål var også om telemedisinsk oppfølging kunne redusere tallet på sykehusbesøk, sier Marjolein Memelink Iversen, professor og prosjektleder for studien.

Telemedisin betyr at behandling og opplæring av pasienten kan skje uavhengig av hvor pasienten og helsepersonell befinner seg.

I forskingsprosjektet tok hjemmetjenesten bilde av fotsårene med mobil og sendte det til et ekspertteam på sykehuset, som vurderte videre behandling. Gjennom en felles sårjournal fikk hjemmetjenesten informasjon om videre behandling på en rask og enkel måte, uten at pasienten måtte være fysisk tilstede på sykehuset.

Like god kvalitet

Resultatene viste ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt hvordan sårene grodde, tallet på pasienter som døde under behandling eller hvor fornøyd pasienten var med behandlingen. Det var færre amputasjoner blant dem som fikk telemedisinsk oppfølging. Dette er gode nyheter for bruk av telemedisinsk oppfølging for pasienter med diabetes fotsår.

– Resultata er lovende, men det viktigste er at vi har fått bekreftet at denne måten å jobbe på er likeverdig sammenlignet med tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten, sier Iversen.

Telemedisinsk behandling kan dermed redusere belastningen med lang reisetid til sykehuset, samtidig som man opprettholder god kvalitet på behandlingen.

Fortsetter arbeidet

Ved SUS fortsetter arbeidet med telemedisin. En samlet prosjektgruppe og fagmiljø, både internt på sjukehuset og i kommunehelsetjenesten, anbefaler utvikling av tjenestene. Arbeidet med en pilot vil starte ved Hudavdelinga og Endokrinologisk poliklinikk så snart de formelle og praktiske avklaringene er gjort.

Prosjektkoordinator Marie Fjelde Hausken ser fram til å fortsette arbeidet med å gi tilpasset behandling til pasientene.

– Det handler om at ekspertisen kommer til pasienten, i stedet for at pasientene må komme til oss. Dette er en rask og effektiv metode som tar vare på fagkompetansen og sparer alle involverte for tid og unødige transportulemper, sier Hausken.

Om studien

Studien er gjennomført av DiaFOTO-prosjektet, som er en del av DiaBEST - Diabetes forskergruppe for beste praksis ved Høgskulen på Vestlandet.

Prosjektgruppa ved SUS har bestått av Marie Fjelde Hausken (prosjektkoordinator), Svein Skeie (nå forskningsdirektør), John Cooper (seksjonsoverlege ved endokrinologisk poliklinikk) og Marjolein Memelink Iversen (prosjektleder).

Artikkel i Diabetes Care

Forskergruppa DiaBest ved Høgskulen på Vestlandet har sammen med forskere ved Stavanger universitetssjukehus og Universitetet i Bergen fått antatt en artikkel om tema i det anerkjente tidsskriftet DiabetesCare. Hovedforfatter er Hilde Smith-Strøm, stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet.

Les artikkelen her: “The effect of Telemedicine Follow-up care on Diabetes-related Foot Ulcers: Acluster Randomized Controlled Non-Inferiority Trial” (Sammendrag)