SAFER akkreditert av den europeiske simuleringsforeningen

SAFER er det første senteret i Norge som har fått denne akkrediteringen: – Dette er en fjær i hatten for SUS, sier sykehuskoordinator for SUS-SAFER, Sigrun Anna Qvindesland.

Ulrikke Valvik Mitchell. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 26.04.2018

22 kvinner og menn står på to rekker og smiler inn i kamera.

Akkrediteringen er et resultat av mange dyktige menneskers harde innsats gjennom flere år. Fremste rekke fra venstre: Lena Heimvik, Kirsten Engevik, Per Gunnar Norenes, Anne Beth Takla, Liv Norland, Thomas Lindner, Tuva Heimvik, Toril Asbjørnsen, Sigrun Anna Qvindesland, Hege Ersdal og Liv Heidi Karlsen. Bakre rekke, fra venstre: Tor Harald Torsteinbø, Kjetil Torgeirsen, Siren Rettedal, Dag Erik Lutnæs, Pål Morten Mellemstrand-Paulsen, Ørjan Undem, Helge Lorentzen, Soffien Ajmi, Jorunn Flaten Lyngset og Conrad Bjørshol.

SAFER er en stiftelse og et læringssenter som er opprettet i samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS) og Laerdal Medical AS.

Formålet med SAFER er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling av aktuelt personell hos de tre initiativtakerne. Senteret skal også drive forskning og utvikle kurstilbud.

Nå har de har oppnådd full akkreditering hos den europeiske foreningen for simulering i helsevesenet, Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM), for perioden 2018-2022. Akkrediteringen representerer blant annet faglig soliditet og pedagogisk kvalitet, og er oppnådd gjennom en omfattende prosess av dokumentasjon og inspeksjoner.

SAFER er det tredje senteret som oppnår akkrediteringen internasjonalt, og det eneste senteret nasjonalt.

– Å få denne akkrediteringen er en milepæl i arbeidet vi driver med, og en fjær i hatten for SUS. Den representerer høy kvalitet, og er en anerkjennelse for alle som har vært involvert og jobbet hardt over flere år, sier sykehuskoordinator for SUS-SAFER, Sigrun Anna Qvindesland.

Omfattende søknadsprosess

I forkant av akkrediteringen har SAFER vært gjennom en lang prosess med grundig dokumentasjon. SESAM har også vært på besøk for å foreta en gjennomgang av senteret.

Helge Lorentzen, pedagogisk leder i SAFER, har vært en primus motor i dette arbeidet.

– Internasjonalt finnes det mange foreninger for simulering, og to av dem er veldig store – den amerikanske og den europeiske (SESAM). SESAM har brukt veldig lang tid på å komme frem til et klokt akkrediteringssystem – de ville ha et system som sa noe om reell kvalitet. På nyåret i fjor var systemet deres klart, og det gikk an å søke om akkreditering. Da satte vi oss ned og begynte å skrive søknaden, sier Lorentzen.

Søknadsprosessen er omfattende, med store kvalitative bolker som skal besvares grundig.

– Da vi hadde gjennomført hele den prosessen, sendte vi søknaden inn til en komité i juni i fjor. Deretter jobbet de med den, og tidlig i desember kom de på et todagers besøk. Et par måneder etter besøket mottok vi en rapport – og det er egentlig gangen i det.

Offisiell overrekkelse av akkrediteringen finner sted under SESAM-konferansen i juni.

En bekreftelse på godt arbeid

Lorentzen vil takke alle som har vært involvert i prosessen.

– SAFER er en liten kjernestab, og alle som jobber på senteret har vært involvert. Det har vært veldig lærerikt for oss – de spørsmålene vi måtte svare på gjorde at vi ble veldig bevisstgjort på oss selv; hva vi er gode på og hva vi må bli bedre på, sier han og legger til:

– SAFER handler ikke bare om veggene og utstyret hos oss, eller om de folkene som jobber på senteret, det handler om absolutt alt det som skjer rundt oss. Det er alle de som er involvert og har investert i SAFER som har sørget for at vi faktisk kunne få denne akkrediteringen – alle disse har en aksje i akkrediteringen.

– Hva betyr akkrediteringen for dere?

– Akkrediteringen uttrykker kvalitet, og vi synes det er kult at vi fikk den – vi liker ikke å skryte av oss selv, men det er så klart kjekt å få en bekreftelse på at arbeidet vi gjør er godt.