Så mange pasienter på SUS hadde trykksår - se resultatene

Det er gjennomført trykksårprevalens på 19 somatiske sengeposter på SUS. Åtte prosent av pasientene hadde trykksår.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 24.01.2019
Sist oppdatert 30.12.2022

Sjekker trykkområder.

Assisterende avdelingssykepleier Mette D. Næsbakken sjekker trykkområder på pasientens kropp.

– SUS har alt som trengs for å forebygge trykksår. Vi har kunnskapen, utstyret og engasjerte medarbeidere, sier sårsykepleier Mari Robberstad. Hun viser til at 95 prosent av all trykksår kan forebygges.

Resultatene

Prevalens er måling på et gitt tidspunkt - der resultatene brukes som en indikator. I dette tilfellet ble det målt trykksår blant innlagte pasienter. Det ble gjort en såkalt «dyneløfting», som innebærer at en sjekker alle trykkområdene på pasientens kropp. 

Totalt ble 313 pasienter sjekket. Åtte prosent av disse hadde trykksår. Under halvparten av disse har fått trykksår etter innleggelse ved SUS.

Forekomst

Nesten én av fem pasienter får trykksår mens de er innlagt på sykehus. Norske studier viser at rundt 7-15 prosent av pasienter får trykksår. Utenlandske studier viser tall som er høyere enn dette. Bare i Europa har rundt fire millioner mennesker trykksår.

Et trykksår er en avgrenset skade på huden og/eller det underliggende vevet - som er et resultat av trykk eller trykk i kombinasjon med skjærende krefter. Dette kan føre til smerte, redusert livskvalitet, forsinket rehabilitering, infeksjon - og i verste fall død. I tillegg er det svært ressurskrevende å behandle trykksår.

– På SUS er vi flere som drar lasset sammen - og jobber aktivt for pasientsikkerhet. Åtte prosent er gode tall, men det er likevel åtte prosent for mye, understreker Robberstad. – Både helsepersonell generelt og sårsykepleiere spesielt har en viktig rolle i trykksårforebyggende arbeid.

Hun får støtte fra leder for pasientsikkerhetsprogrammet, Karin Jensvold:

– Vi opplever at det er større oppmerksomhet rundt trykksår og pasientsikkerhet nå - og det er gledelig. De fleste trykksår kan forebygges med enkle tiltak. Her må vi jobbe sammen. 

Les mer om forebygging av trykksår.

Medarbeidere på post 5D.

Ingen pasienter hadde trykksår på urologisk kirurgisk post 5D da det ble tatt måling i november. Det gledet blant annet denne gjengen. F.v: Ine Salte, Helene Veenstra, Mette D. Næsbakken, Eva Kvalbein, Inger Johanne Mattingsdal, Kerstin Haldorsen, Inger Lise Lura, Anne Gro Skjørestad og Caroline Gjellestad.