Rogaland først ut i landet med pilotprosjektet ParkinsonNet

Hovedmålet er å gi pasienter med Parkinsons sykdom en helhetlig og kompetent oppfølging.

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB). Foto: Svein Lunde, SUS
Publisert 04.10.2017
Sist oppdatert 05.10.2017

31746660600_b73278073e_z.jpg

Overlege Michaela Dreetz Gjerstad ved NKB er koordinator for pilotprosjektet i Rogaland.

​I april 2017 lanserte Helsedirektoratet ParkinsonNet som et to-årig pilotprosjekt. Første kurs holdes 24.-26. oktober i Rogaland, Oslo følger etter i januar.

Prosjektet skal utvikle en norsk modell for oppfølging av personer med Parkinsons sykdom, etter en nederlandsk versjon. Hovedmålet er å gi pasienter med Parkinsons en helhetlig og kompetent oppfølging, både i første- og andrelinjetjenesten.

Parkinsons sykdom er en kronisk, degenerativ lidelse. En regner med at rundt 8000 personer lever med sykdommen i Norge. Pasientgruppen krever multidisiplinær kompetanse for oppfølging og behandling.

ParkinsonNet er utviklet i Nederland og tilbyr systematisk opplæring og etablering av fagpersoner, samt mulighet for å kommunisere direkte med pasienten og mellom faggruppene. Pasientens kunnskap om egen sykdom, tilpasset egentrening og egenbehandling er videre basis for ParkinsonNet.

Etablere faglig nettverk

Pilotprosjektets hovedformål er å tilpasse basisprinsippene av den nederlandske modellen til norske forhold. Gjennom et felles startkurs vil første del være å heve kompetansen og etablere et faglig nettverk for fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder.

Nettverkene skal samhandle med hverandre, samt med yrkesutøvere i både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Sammen med Helsedirektoratet skal Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) og Norges Parkinsonforbund samle ergoterapeuter og fysioterapeuter til opplæring i denne modellen, i Stavanger 24.-26. oktober. Parallelt arrangeres et kurs for sykepleiere i regionen. De kommende 18 månedene vil det fylles på med etablering av nettverk og regelmessig kunnskapsoppdatering.

Gjøre en forskjell for pasientene

Faglige nettverk er grunnstammen i ParkinsonNet og pilotprosjektet skal vurdere hvordan denne arbeidsformen fungerer i norsk sammenheng. Overlege Michaela Dreetz Gjerstad ved NKB er koordinator for pilotprosjektet i Rogaland. Hun sier at dette er en meget spennende oppgave som gir en unik mulighet til å virkelig gjøre en forskjell for pasientene.

– Responsen fra faggruppene er svært positiv. Vi starter i Rogaland med fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere. Det har tatt ti år å oppnå landsdekning i Nederland og ParkinsonNet Nederland fortsetter å inkludere nye faggrupper.

For videre mål fra 2019 kan det siteres Bent Høie som ved lanseringsmøte sa: «Her tar vi i bruk pasientens egne erfaringer og ønsker på en helt ny måte. Og ikke minst blir det viktig å se hvordan modellen kan benyttes for andre pasientgrupper med kroniske sykdommer.» (Dagens medisin).