Redusert tilbud om tidlig ultralyd

På grunn av kapasitetsproblemer klarer vi dessverre ikke å opprettholde tilbudet om tidlig ultralyd til friske gravide under 30 år i perioden 15. oktober 2023 til 15. januar 2024.

Publisert 20.09.2023
Jordmor holder et ultralydapparat mot en gravid kvinne sin mage.

Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

​​Det betyr at kvinner som enda ikke har fylt 30 år ved svangerskapslengde 12+4, og som når denne lengden av svangerskapet i den aktuelle perioden, ikke vil få tilbud om tidlig ultralyd på SUS. 

Gravide under 30 år med indikasjon for fosterdiagnostikk vil fremdeles få tilbud om dette. Det er fastlege eller jordmor som henviser til en slik kontroll.

– Det er uheldig at vi må redusere tilbudet, men vi har dessverre ikke kapasitet til å ha full drift. Vi må gjøre denne prioriteringen for å kunne opprettholde et forsvarlig tilbud til kvinner med kompliserte svangerskap, kreft og andre alvorlige tilstander i den aktuelle perioden, sier Marit Halonen Christiansen, avdelingssjef ved Kvinneklinikken på SUS.

De som allerede har fått tilbud om time til tidlig ultralyd, skal møte til timen som avtalt.

Les mer om tidlig ultralyd på SUS her: Tidlig ultralyd med måling av nakkeoppklaring - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)