RAKOS: Elektroniske armbånd kan gi bedre oversikt ved masseskadescenarioer

I tre måneder har AMK og ambulansestasjonene i Stavanger og Egersund vært med på pilotprosjektet "eTriage". De har testet ut elektroniske armbånd som logger pasientdata elektronisk og gir oversikt på et skadested.

Mirjam Klingenberg. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 31.05.2017

34677839982_b2d08571ff_k.jpg

Marius Dimmen (i midten) ​har vært med i pilotprosjektet eTriage og akkurat blitt trukket ut blant alle frivillige som vinner blant av en iPad - som takk for innsatsen. Her sammen med Åge Vølstad (til venstre), fagkoordinator ambulansen - RAKOS og Thomas Werner Lindner, leder ved RAKOS (til høyre).

– Det er første gang jeg har vunnet noe siden twistposen på barneskolen, smiler ambulanseassistent Marius Dimmen ​ved Stavanger ambulansestasjon, som akkurat har vunnet en iPad etter at han var med på pilotprosjektet eTriage. 

– Det var kjekt å være med på utprøvingen også altså, legger Dimmen til.

Fra februar til april har ambulansestasjonene i Stavanger og Egersund og AMK på Stavanger universitetssjukehus (SUS) testet de elektroniske armbåndene, som festes på pasienter på et skadested. Armbåndene sender vitale mål og informasjon tilbake, som blant annet pulsfrekvens, surstoffmetning, GPS-tracking og bevegelsessensor.

– På den måten gir eTriage en raskere og bedre oversikt i en kaotisk situasjon, som for eksempel ved masseskadescenarier, sier Thomas Werner Lindner, leder ved RAKOS.

Nyttig verktøy for framtida

Det er nettopp regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest, RAKOS, som sammen med forskningskonsernet SINTEF, står bak utprøvingen av eTriage ved SUS. RAKOS skal utvikle kompetanse og forskning innen akuttmedisin - og støtte utviklingsprosjekt i prehospitale tjenester - i Helse Vest.

eTriage-systemet er utviklet i forbindelse med EU-prosjektet BRIDGE, der målet var å øke sikkerheten ved katastrofer og større ulykker.

– Vi har prøvd ut eTriage både i daglig bruk og på masseskadeøvelse. Dette er et nyttig verktøy for framtiden, og vi tar nå med erfaringene fra SUS videre i nye EU-prosjekt, avslutter Lindner. 

RAKOS

 

etriage2.jpg

Sånn ser eTriage-armbåndet ut. Prototypen skal nå videreutvikles videre.