Psykisk helsevern: Nå innføres CheckWare

Enhet spiseforstyrrelser er de første i Klinikk for psykisk helsevern som har tatt i bruk systemet CheckWare - et verktøy til elektronisk kartlegging av pasienters tilstand, vansker og symptombilde.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 28.03.2017
Sist oppdatert 29.03.2017

CheckWare - enhet spiseforstyrrelser - Horpestad - til Facebook.jpg

Leder for enhet spiseforstyrrelser, Bent Horpestad, er fornøyd med CheckWare. Enheten startet allerede sommeren 2016 - og er godt i gang med arbeidet.

Siden 2007 har enhet spiseforstyrrelser brukt papirskjema som pasienter skal fylle ut når de kommer til utredning. Helsepersonell måtte deretter lese gjennom svarene, regne ut score og registrere disse i pasientens journal. Det gjelder for eksempel psykometriske tester om pasientens livskvalitet og sosiale mestring.

Nå kan pasienter som er til utredning og behandling på sykehuset fylle ut skjemaene hjemmefra på PC eller mobile enheter. Ferdig utfylt resultatrapport går direkte inn i pasientens journal.

Sparer tre uker i året

Etter avdelingen tok i bruk systemet CheckWare har helsepersonellet spart én time på manuell registrering per pasient de utreder. Totalt sett vil det si at poliklinikken sparer tre hele arbeidsuker i løpet av ett år.

– Det er alltid en risiko for feil knyttet til manuell registrering. Det er også veldig tidkrevende. Når vi nå har et eget elektronisk system, har helsepersonellet mer tid sammen med pasientene - og bedre tid til å vurdere resultatene, sier leder for enhet spiseforstyrrelser, Bent Horpestad, og understreker at innføringen kommer både pasientene og helsepersonellet til gode. 

Ferdig ved utgangen av året 

Et elektronisk system for håndtering av disse skjemaene har lenge vært etterspurt.

– Det er en gledelig nyhet at vi nå har fått godkjenning til å innføre det i hele Klinikk for psykisk helsevern voksne, sier systemansvarlig for CheckWare, Hanne Kjersti Albretsen Granbakken. 

Målet er at alle avdelingene skal ta i bruk systemet ved utgangen av 2017.

FAKTA om CheckWare

Checkware er en digital løsning med tilgang til psykometriske tester og skjema.

CheckWare er en sikker eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.

CheckWare kan tilpasses ethvert behandlingsforløp, integreres med pasientjournalen og dokumenterer hele klinikkens behandlingseffekt.