Psykisk helsevern: Disse fikk forskningspriser

Tre kandidater mottok priser da den årlige forskningens dag i klinikker for psykisk helsevern gikk av stabelen 22. september.

Ingrid Aukland. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 22.09.2021
Sist oppdatert 27.07.2023

forskningspriser psykisk helsevern.jpg

Sjur Skjørshammer Sætren (til venstre) mottar pris for beste artikkel. Prisen deles ut av forskningssjef ved klinikker for psykisk helsevern, Jon Fauskanger Bjåstad. Fremst i bildet, med blomster, står Gro Christensen Peck, leder for forsknings- og undervisningsenheten.

Lars Ravn Øhlckers ved Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige stakk av med prisen som årets formidler under psykisk helseverns forskningsdag. Sjur Skjørshammer Sætren og Ove Heradstveit vant priser for sine forskningsartikler.

Forskningens dag i klinikker for psykisk helsevern ble i år arrangert på Atlantic hotell, med direkteoverført video til medarbeidere som ikke hadde anledning å være tilstede fysisk.

Årets hovedtemaer var psykisk helse under pandemien og vold. Forskergruppene presenterte pågående forskning, og professor Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen (UiB) foreleste om temaet mobbing, trakassering og destruktiv ledelse.

Årets formidler

Formidlingsprisen 2021 gikk til Lars Ravn Øhlckers, psykologfaglig rådgiver/psykologspesialist ved Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige. Han har over flere år har utvist et stort engasjement knyttet til formidling av psykologi- og psykiatrifaglige forhold, både til medarbeidere i helsevesenet og til andre målgrupper.

Forskningsprisvinner Lars Øhlckers.jpg

Lars Ravn Øhlckers var ikke tilstede på arrangementet, men ble hedret digitalt. Jon Fauskanger Bjåstad og Gro Christensen Peck delte ut prisen.

To vinnere av årets forskningsartikkel

Prisen for årets forskningsartikkel gikk til to publikasjoner der en uavhengig bedømmingskomite fra Helse Bergen har vurdert artiklene.

Sjur Skjørshammer Sætren for artikkelen “Affective inhibitory control and risk for internalizing problems in adolescents exposed to child maltreatment: A population-based study” i tidsskriftet Journal of Abnormal Psychology. Sætren er psykolog ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) Sola og tilknyttet Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) og forskergruppene Forskningsgruppen for Angst og Stemningslider (FAST) og Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser (TIPS) i Helse Stavanger.

Ove Heradstveit for artikkelen «Symptoms of disordered eating and participation in individual- and team sports: A population-based study of adolescents” i tidsskriftet Eating Behaviours. Heradstveit er forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU) Vest og NORCE. Han er også tilknyttet forskergruppene Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) og Forskningsgruppen for Angst og Stemningslider (FAST) i Helse Stavanger.

ove heradstveit.jpg

Ove Heradstveit fikk pris for beste forskningsartikkel.