Praksisprisen 2018: Dans og bilvask skaper engasjement og glede i Tananger

På årets SESAM-konferanse vant Tananger bo- og hjemmetjenester (TABO) praksisprisen for 2018. Gjennom dans og hverdagslig hygge får de eldre mulighet til å bevege og utvikle seg til musikk og i hverdagslige oppgaver.

Elisabeth Stakkeland, Video: Marius Harlem
Publisert 01.06.2018

TABO praksisprisvinner from Marius Harlem on Vimeo.

Sammen med det kreative, smarte, morsomme og personorienterte er dette kjernen i det Linda Buettners praksispris handler om. Prisen skal løfte fram gode og spennende tiltak for pasienter med demens. Avdeling for rusomsorg ved Stokka sykehjem vant publikumsprisen og 5000 kroner med "Edens hage". Tananger bo- og hjemmetjenester vant praksisprisen og 10 000 kroner. 

Praksis og forskning møtes

Praksisprisen deles ut på SESAM-konferansen for syvende år på rad. På SESAM-konferansen møter forskere ansatte og ledere i spesialist- og kommunehelsetjenesten for å lære og å utveksle erfaringer. Prisen skal bidra til å vise gode engasjement og ulike praksistiltak.

– For at vi skal kunne drive med forskning må det være et godt samarbeid med den pasientnære hverdagen, sammen kan vi skape engasjement og ny kunnskap som kan bidra til den gode dagen for personer med demens, sa Testad om SESAM-konferansen. 

– Vi ønsker å ha lav terskel og at ikke bare ledelsen kommer, men at flere av personalet som jobber med pasientene får anledning til å delta på konferansen.