Postoperativ pasientoverflytting: Telefonrapporttiden er over

I mange år har sykepleierapporter blitt dokumentert for hånd på papir, og gitt i kombinasjon med muntlige rapporter over telefon, når pasienter skal flyttes mellom postoperative avdelinger til sengeposter. Den tid er over.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 07.02.2017
Sist oppdatert 21.02.2017

Pasientoverflytting_sus.no.jpg

Denne gjengen gir tommel opp til overflyttingsnotat i DIPS. Fra venstre: Spesialsykepleier på 6G, Siv Modalsli Sletten, Gunhild Bjørnå, fagutviklingssykepleier postoperativ avdeling, Olaug Aalvik, intensivsykepleier 1G/2M, sykepleier på 6H, Marit Asbjørnsen og intensivsykepleier Ramesh Khajavi.

Nå noteres informasjon knyttet til pasientoverflytting i pasientjournalsystemet DIPS. Det var masteroppgaven til intensivsykepleier Ramesh Khajavi som var utgangspunktet for at det ble laget nye prosedyrer.

Vellykket pilot

 Det ble igangsatt en pilot på gastrokirurgisk sengepost 6G og 6H i mai i fjor. Overflyttingsnotatet blir dokumentert elektronisk i postoperativ avdeling, og pasientansvarlig sykepleier på sengeposten leser notatet før pasienten kommer.

I forbindelse med piloten ble det utviklet en egen mal i elektronisk pasientjournal: «Spl postoperativt overflyttingsnotat».

Prosjektet er godt evaluert av gastrokirurgisk sengepost og postoperativ avdeling. Nå blir prosedyren for elektronisk overflyttingsnotat innført på alle poster som har pasienter som er innom postoperativ avdeling. 

– Det var krevende å gi og motta muntlige rapporter. Det har vært en utfordring i mange år. Og det er alltid en fare for misforståelser i kommunikasjonen når informasjon skal gjennom flere ledd. Jeg synes det er fantastisk at vi har fått til en rutine - som blant annet bedrer pasientsikkerheten betraktelig, sier Khajavi.

Enklere arbeidsdag

På gastrokirurgisk post er de veldig fornøyd med den nye måten å jobbe på.

– Vi er alle opptatt av gode pasientforløp. Vi jobber for den samme pasienten - og da er det fint at vi har funnet et system som ikke bare er mye tryggere for våre pasienter, men som også går arbeidsdagen vår enklere, sier Siv Modalsli Sletten, spesialsykepleier på 6G - en post som har mange pasienter som overflyttes mellom postoperativ avdeling og sengepost.

– Mange av pasientene kommer til oss etter narkose, og vi er avhengig av informasjonen fra postoperativ. Notater i DIPS gir bedre oversikt over pasientene, understreker hun.

– Ved å bruke DIPS reduseres feil og tap av informasjon om pasienter når disse flyttes mellom poster. Det er viktig at vi kvalitetssikrer overflyttingsprosessene, avslutter Khajavi.
 

Masteroppgave, Ramesh Khajavi:
Pasientoverflytting i et pasientsikkerhetsperspektiv: sykepleieres erfaringer, 2015.