Politianmelder innsyn i pasientjournal

Sykehuset oppdaget nylig at en ansatt har gjort uberettiget innsyn i pasientjournaler. Alle dette gjelder har fått beskjed.

Publisert 25.06.2024

Medarbeideren, som var ansatt ved en somatisk sengepost, har brutt helsepersonelloven ved å søke og lese notater i 22 pasientjournaler.

 – Vedkommende har tilegnet seg taushetsbelagt informasjon som det ikke var tjenestemessige grunner for. Vi beklager veldig den situasjonen som har oppstått, sier klinikksjef Anita S. Lyngøy, som understreker at uberettiget innsyn kan være en stor belastning for den det gjelder.

Helsepersonelloven sier at:

Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger (…) uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

– Det er ingen indikasjon på at informasjon er gitt videre til andre. Det er likevel et betydelig tillitsbrudd, og misbruk av stillingen som helsepersonell, sier Lyngøy.

Medarbeideren har ikke lenger et arbeidsforhold i Helse Stavanger.  

Sykehuset vil varsle Statsforvalteren i Rogaland om saken, og den vil også bli anmeldt til politiet.

Berørte parter oppfordres til å ta kontakt dersom de har spørsmål. Kontaktinformasjon ligger tilgjengelig i informasjonsbrevet som er sendt. 

For media  

Pressetelefon 477 00 999