Pasientsikkerhetsdag på SUS

Fredag 3. november var den store pasientsikkerhetsdagen på SUS. Og det var ikke hvem som helst som kom på besøk.

Caroline Aspelund
Publisert 07.11.2017

Pasientsikkerhetsdag - sus.jpg

På besøk på gastropost 6G. F.v: Avdelingssjef Børge Løge, assisterende avdelingssykepleier Britt Fosse Lea, overlege Oddvar Sandvik, fagsjef Bente Rossavik, Carol R. Haraden fra Institute for Healthcare Improvement, Hugh McCaughey fra South Eastern Health and Social Care Trust, Anne-Grete Skjellanger, leder nasjonalt pasientsikkerhetsprogram I trygge hender, administrerende direktør Inger Cathrine Bryne og avdelingssykepleier Malinn Pedersen. Foto: Svein Lunde, SUS.


Carol R. Haraden fra Institute for Healthcare Improvement har tatt turen fra USA for å besøke Norge og SUS på pasientsikkerhetsvisitt. Fra Nord-Irland og South Eastern Health and Social Care Trust kom også Hugh McCaughey.

De var i Norge i forbindelse med Pasientsikkerhetskonferansen i Oslo - hvor også medarbeidere fra SUS var til stede.

Fredag var de på SUS - for å bidra med sine erfaringer og kunnskap om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Dagen startet med fredagsundervisningen, hvor temaet var sammenhengen mellom kvalitetsforbedring og forskning. Deretter var det dialogmøte med ledergruppen.

I tillegg besøkte gjestene tre poster; medisinsk intensiv overvåkning (MIO), gastropost 6G og akuttpsykiatrisk post C1. Her ble det dialog rundt det gode arbeidet som pågår samt ulike problemstillinger rundt pasientsikkerhet.  

– Dette var et nyttig og spennende besøk. SUS fikk mange gode tilbakemeldinger - også om hvordan vi kan bli bedre, sier administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne.

Deltakere på pasientsikkerhetskonferanse.

Deltakere fra SUS på pasientsikkerhetskonferansen. Foran f.v: Klinikksjef Mottaksklinikken Erna Harboe, leder av pasientsikkerhetsprogrammet Helse Stavanger Karin Jensvold, rådgiver kvalitet og pasientsikkerhet Liss Søreide, klinikksjef Prehospital klinikk Stephen Sollid og fagdirektør Eldar Søreide. Bak: Hugh McCaughey fra South Eastern Health and Social Care Trust og Carol R. Haraden fra Institute for Healthcare Improvement. Foto: Stig Marlon Weston.