Pasientsikkerhet: Oppdager dårlige pasienter tidligere med NEWS

Det nye scoringsystemet NEWS betyr bedre sikkerhet for pasienter med forverret tilstand. Med fargekoding og scoring i Meona, et system for elektronisk kurve- og legemiddelhåndtering, får pilotavdelingene 6G og 3F rask oversikt over hvor dårlige pasientene er.

Mirjam Klingenberg. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 23.06.2017

34654700896_5117b6f8f3_k.jpg

Her ser du hvordan fargekodingen ser ut i Meona - og noen av dem som jobber med piloteringen av NEWS på SUS: Karen Haga Vange, assisterende avdelingssykepleier 3F (bakerst til venstre), Marianne Thoresen, sykepleier 6G (bak til høyre), Brith Halvorsen, oversykepleier ved medisinsk avdeling, Lisa Haga Dagsland, sykepleier 6G (foran til høyre) og Siri Lerstøl Olsen, lege ved Mottaksklinikken (foran til venstre). 

– Når vi får en fargekode, blir det mye tydeligere hvilke pasienter som er i risiko. Tidligere kom det ikke opp varsler ved avvikende mål. Dette oppleves tryggere for oss, spesielt for de nye og gjerne mer uerfarne, sier Karen Haga Vange, assisterende avdelingssykepleier ved infeksjonsmedisinsk post 3F på Stavanger universitetssjukehus (SUS). 

De er én av to pilotavdelinger ved SUS - som har kommet godt i gang med det nye scoringssystemet NEWS (National Early Warning Score). Dette systemet oppdager pasienter med forverret tilstand på sengepost - og er en del av det etablerte Mobilt intensiv team(MIT)-systemet på SUS. Å bruke NEWS er i tråd med pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke. Også gastrokirurgisk sengepost 6G er pilot - og på begge avdelingene blir alle pasienter scoret hver dag.

Viktig for pasientens sikkerhet

– Pasientens utvikling vises også bedre. Vi tar opp NEWS-scoren på tavlemøtet hver dag, og lager en plan for hva man skal gjøre med pasientene resten av døgnet om de skulle bli dårligere. Fargekoder er godt innarbeidet i akuttmottaket, og vi ser verdien av at alle etter hvert får et mer felles «språk», fortsetter hun.

NEWS ligger som funksjonalitet i Meona, sånn at man kan se scoring for alle pasientene på sengepost.

– Dette er svært viktig for pasientenes sikkerhet. På pilotpostene tester vi nå både ut hvordan NEWS fungerer i praksis, og hvordan funksjonaliteten er i Meona. Vi har oppdaget funksjoner som bør forbedres, og dette er meldt inn. På denne måten håper vi å få et godt system på plass til slutt, sier lege Siri Lerstøl Olsen, som er ansvarlig for NEWS-undervisningen.

Til høsten rulles NEWS-systemet ut på alle voksensomatiske sengeposter på SUS.