Pasientsikkerhet: Feiret at 4G er nasjonal pilot på ernæring

Lungemedisinsk avdeling 4G ved SUS kommer til å forme tiltakene på underernæring i Norge. De er nemlig nasjonal sykehuspilot på ernæring i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender". Det ble velfortjent feiret i dag!

Mirjam Pletanek Klingenberg (tekst og foto)
Publisert 29.09.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

4g.jpg

På lungemedisinsk avdeling var det feiring med god kake, sprudlende Mozell og flotte smil onsdag. Fra venstre: Kirsten Gort, Jane Jonassen Oaland, Terje Røren, Charlotte Atkins, Anne Berit Odland, Ruth Undheim, Mari Opsanger, Karen Vange, Ina Sletthaug, Irina Therese Skjæveland, Hanne Juul og Judith Reve. Foran fra venstre: Chanita Thongzhit og Karianne Kristiansen

– Dette er en stor dag! Hver tredje inneliggende pasient risikerer underernæring. Det er ressurskrevende å behandle alvorlig underernæring. Derfor må vi sette i gang forebyggende tiltak så tidlig som mulig, sier seksjonsleder for klinisk ernæring og prosjektleder for ernæringspiloten, Hanne Juul, under åpningen lungemedisinsk avdeling 4G.

Fram til nyttår skal 4G teste ut Helsedirektoratets tiltak for forebygging og behandling av underernæring - basert på "beste praksis" - i tillegg til gjøre målinger. Ved å være pilotavdeling finner de ut hvilke tiltak som virker og ikke.

​– Vi er glade for å bli plukket ut som nasjonal pilot. Vi er en post som holder høy faglig kvalitet og er flinke på pasientsikkerhet. Og både jeg og medarbeiderne her er veldig glade i konkurranse, så vi går inn for å gjøre dette skikkelig, sier avdelingssykepleier Jane Jonassen Oaland.

4g2.jpg
 

Avdelingssjef ved medisinsk avdeling, Inger Skjæveland, fikk æren av å trekke i det røde båndet og offisielt markere at 4G er pilotavdeling fra i dag.

Skal teste ut tiltak og målinger

​– Det gjøres mye bra ernæringsarbeid, men tiltakene må bli satt i system og følges opp i det daglige. Vi skal teste ut om tiltakene og målingene er nyttige og mulige å gjennomføre på en travel sykehusavdeling. Da kan vi oppnå varige endringer og at god ernæringspraksis blir en del av kulturen og måten vi jobber på, fortsetter Juul.

Det er også ernæringspiloter på Slåtthaug sykehjem og i Time kommune - og samarbeidet mellom de tre er avgjørende.

​– Avdelingen har over flere år jobbet systematisk med forbedringer på dette området, så med denne piloten fortsetter de det gode arbeidet de har begynt på. Erfaringene fra 4G vil være med på å forme dette arbeide videre og være en viktig del av det nasjonale læringsnettverk om ernæring som starter opp i mars, sier Karin Jensvold, konstituert leder for pasientsikkerhetsprogrammet ved SUS.

Vil gi bedre helse og økonomisk gevinst

Pasienter i alle aldre og sykdomskategorier er utsatt for underernæring, men spesielt rammes eldre, pasienter med kreft, infeksjoner, lungesykdom eller lav BMI. Underernærte pasienter har lenger sykehusopphold, mer sykelighet og høyere dødelighet enn andre.

​– En undersøkelse viste at pasienter i ernæringsmessig risiko hadde nesten dobbelt så mange døgn på sykehus og over fire ganger høyere risiko for å dø det påfølgende året sammenlignet med andre. Tidlige tiltak kan redusere dødeligheten og gi bedre livskvalitet. Forebygging av underernæring gir helsemessige gevinster for den enkelte og økonomiske gevinster for samfunnet, avslutter Juul.

4g3.jpg
 

Judith Reve og Hanne Juul deler ut kake til avdelingen.