Oppstart av fast simulering på sengepost

3B og 6G er pilotposter for fast simulering av tidlig oppdagelse og respons ved forverret tilstand hos pasient på sengepost (NEWS).

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 13.09.2019
Sist oppdatert 16.08.2021
6G.

Gjengen som var med på den første simuleringen på gastrokirurgisk sengepost 6G. F.v: Britt Fosse Lea, Jorunn Flaten Lyngset, Siri Lerstøl Olsen, Tomas R. Henrichsen, Tina Idland, Lisa Haga Dagsland, Ellen Synnøve Strandberg, Solveig Gjertsen og Ragnar Herikstad.

Det foregår mye simulering på sykehuset, men dette kommer gjerne sporadisk og uten struktur. Nå har nyreseksjonen sengepost 3B og gastrokirurgisk sengepost 6G satt opp en langsiktig plan for faste simuleringer hver onsdag.

Det betyr at øvelsene blir planlagt i GAT, aktuelle yrkesgrupper blir involvert og at det følges opp av fagansvarlige. Alle simuleringene skal evalueres for å sikre læringsutbytte og identifisering av nye læringsbehov.

NEWS og MIT

Det som skal trenes på, er systemet for tidlig oppdagelse og respons ved forverret tilstand hos pasient på sengepost. Det er national early warning score (NEWS) som brukes - og varsling av mobilt intensiv team (MIT).

Målet med simuleringene er:

  • økt forståelse av viktigheten av å bruke NEWS og MIT-team
  • NEWS-score og respons blir brukt systematisk av alle profesjoner
  • forverring hos pasienter blir oppdaget og håndtert tidlig
  • bedre samarbeid i teamet på avdelingene (hjelpepleiere, sykepleiere, leger, MIT-team)
  • informasjon deles på en effektiv og systematisk måte ved hjelp av SBAR
  • avdekke nye læringsbehov
  • øke pasientsikkerheten i avdelinger med høyt arbeidspress og mange dårlige pasienter
Alle som deltar i simulering må ta e-læringskurset «tidlig oppdagelse av forverret tilstand hos pasient» i læringsportalen.

Simuleringen vil foregå på avdelingene - enten på ledig pasientrom, undersøkelsesrom eller i korridor. Det blir brukt levende markør som spiller pasient.

Forskning

I oktober vil avdelingsoverlege Siri Lerstøl Olsen bruke simuleringene som del av sin doktorgrad (Ph.d). Det innebærer at hun vil følge opp simuleringen med et kvalitativt forskningsprosjekt gjennom observasjon av simuleringsscenario og fokusgruppe-intervjuer.  

3B.

Simulering på nyre sengepost 3B. Det brukes markør som pasient i øvelsene.