Offisiell åpning av forskningsposten

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne klippet snoren og erklærte forskningsposten ved SUS for åpnet. Forskningsposten skal bidra med praktisk og faglig støtte til forskere ved sykehuset.

Ingrid Aukland. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 21.09.2017

inger_cathrine_bryne_forskningsposten.jpg

Inger Cathrine Bryne rettet en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet med forskningsposten, under åpningen i Hjertelagets gamle lokaler onsdag 20. september.

– Vi har så mange fremragende medarbeidere og forskere, og vi har store ambisjoner. Nå bygger vi infrastruktur for klinisk forskning, og dette steget er helt avgjørende for veien videre, sa administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne.

Forskningsdirektør Svein Skeie pekte på at mulighetene for å utvikle og utvide forskningen på alle plan, nå har fått et langt bedre utgangspunkt.

– Nå har vi en tydelig og integrert forskningspost i sykehuset, det gir forpliktelser, men det gir også muligheter. Målet er å tilrettelegge arbeidet slik at det fungerer best mulig for alle som er involvert. Dette er en stor dag, sa Skeie. 

Forskning er lagarbeid

Stein Ørn, overlege ved kardiologisk avdeling og brukerrepresentant for anledningen, trakk fram det gode arbeidet som gjøres av forskningssykepleierne ved forskningsposten.

– Forskning er ikke et sololøp, det er et lagarbeid. Det er lett å glemme den strukturen og det arbeidet som ligger bak.

– Uten forskning er vi ikke i stand til å forstå verden rundt oss. Forskning er helt nødvendig, og vil kreve kontinuerlig investering. Dette er et steg i riktig retning, sa en engasjert Ørn. 

svein_skeie.jpg

Svein Skeie, forskningsdirektør.

apning_forskningsposten.jpg

Mange hadde møtt fram under åpningen av forskningsposten, her deler Stein Ørn sine erfaringer som brukerrepresentant ved forskningsposten.

Les mer om Forskningsposten og hvilke tjenester de tilbyr her.