Nytt sykehus på Ullandhaug: Engasjement fra ansatte viktig i neste fase

– Fram til mars 2017 vil det nye sykehuset på Ullandhaug bli formet. For å få fram det beste og flotteste sykehuset, må den videre prosessen internt være så åpen og tilgjengelig som mulig. Vi vil ha innspill og alternativer fra våre egne ansatte, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne.

Publisert 27.07.2016
Sist oppdatert 19.06.2023

Opptakten til neste fase i sykehusutbyggingen på Ullandhaug er for lengst sjøsatt. Torsdag 25. februar var den formelle dagen for igangsettelse av forprosjektet som skal legges fram i mars 2017.  Nordic COWIs konserndirektør for divisjon bygninger, Kirsti Engebretsen Larssen, og Helse Stavangers HFs administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne, undertegnet avtalen mellom de to samarbeidspartene for neste trinn i utbyggingsprosjektet. Begge var klare i sine forventninger om samarbeidet, og betydningen den kommende fasen vil ha, for hva slags sykehus regionen vår kan se fram til i 2023.

– Jeg håper at samarbeidet vårt og den kvaliteten vi bidrar med når det kommer til fag, kompetanse og prioriteringer, vil gi våre pasienter og våre ansatte det beste sykehuset, sier Inger Cathrine Bryne.

Prosjektet går nå over i en fase der involvering og engasjement internt vil ha stor betydning.

– Avtalen med Nordic Cowi er en naturlig fortsettelse og bekreftelse på det gode samarbeidet vi har hatt så langt. Det samarbeidet handler også om at de gode erfaringene vi hadde i forrige fase, ønsker vi skal fortsette, fortsetter Bryne.

Nordic COWI legger ikke skjul på at de er stolte over å ha vunnet kontrakten med Helse Stavanger. Selv om selskapet for tiden er inne i en rekke utbyggingsprosjekter ved norske sykehus, er de spesielt glade for at kontrakten i Stavanger kom i mål.

– Den gode følelsen vi allerede har etablert for prosjektet skal vi ta med oss videre, understreker Kirsti Engebretsen Larssen i Nordic COWI .

– Prosjektet har så langt kommet i mål innenfor alle tidsrammer. Det er en fantastisk  følelse i seg selv. Et så godt utgangspunkt gir også styrke til fortsettelsen - selv om det kommer til å bli hektisk. For Nordic COWI er det også viktig å understreke at vi ikke bare skal utvikle og bygge et flott nytt sykehus på Ullandhaug, vi skal også være med på utviklingen av en hel bydel. På kort sikt vil det være et viktig tilskudd til å skape arbeidsplasser i regionen, sier Engebretsen Larssen.

I prosjektfasen fram mot mars 2017 vil politikere og administrasjon fra kommuner og fylke bli invitert til nye dialogmøter med Helse Stavanger. Møtene er planlagt avholdt i juni og desember.​


Les mer om sykehusutbyggingen her. 

                                                                                                                                     26.02.2016