Nytt stort oppdrag til Stangeland på Nye SUS

Stangeland Maskin skal levere beplanting og opparbeide uteområder til Nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) verdt vel 46 millioner kroner inkludert mva.

Publisert 05.08.2021

Uteområder i atriene Nye SUS

Uteområder i atriene Nye SUS, illustrasjon fra SLA Norge

- Dette er den største kontrakten vi noen gang har vunnet på anleggsgartnerarbeider, så nå setter vi rekord. For oss er dette all time high og historisk, sier Geir Åge Liland, som er avdelingsleder for anleggsgartneravdelingen i Stangeland Maskin. 

Han anslår at 20-30 personer blir sysselsatt med oppdraget.

Kontrakten gjelder for to områder. Det ene er å opparbeide gårdsrommene eller atriene i de store pasientbyggene med planter og belegning som naturstein, tredekke, betong og korkdekke. I tillegg kommer benker, lekeapparater, søppelspann og belysning.

- For oss er det spesielt viktig for å bygge opp under faget, her får vi «boltre» oss og gjøre oss attraktive for ungdom som ser muligheter innen anleggsgartner-faget. Vi er stolte over å få bidra til å skape uterom der folk kan få gode opplevelser når de er på Nye SUS, sier Liland.

Den andre leveransen gjelder området ved helikopterdekket på Nye SUS. Stangeland Maskin skal beplante og sørge for terrengvoller, lage natursteinsmurer og fylle over kulverter og rør. Særlig viktig blir det å lage vindskjermer, sikkerhetsgjerder og tilrettelegge for natursteinsbelegning ved leskjermer for å løye området under helikopterlandinger.

Arbeidene starter nå i august/september og varer i om lag 20 måneder.
Ansatte i Stangeland Maskin

Fra venstre; Geir Åge Liland, avdelingsleder anleggsgartnertjenester, Jarle Storli, driftsleder anleggsgartnere, Kjell Ove Helleland, driftsleder og Tore Lende, anleggsleder, alle fra Stangeland Maskin Foto: Tove Ree/Stangeland Maskin

- Vi takker for fornyet tillit hos Nye SUS, vi har allerede levert grunnarbeider, infrastruktur og VA kulvert til en kontraktsverdi av vel 180 millioner kroner inkludert mva, sier Liland.

- For Nye SUS er det fint at vi får beholde Stangeland Maskin i prosjektet, de har vært med på byggeplassen siden starten i 2019, og er godt kjent med arbeidene som pågår her. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid fremover, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.

Atrier på Nye SUS

Illustrasjon fra SLA Norge av atrier på Nye SUS