Nytt register i psykisk helsevern ved SUS får nasjonal status

Snart vil et nytt nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i psykisk helsevern rulles ut. Registeret skal omfatte alle voksne pasienter i psykisk helsevern, og vil gi verdifull innsikt i effekten av behandlingen som gis ved norske sykehus.

Lisa Aasbø
Publisert 24.10.2022
Sist oppdatert 11.11.2022


52420393580_ef095501dc_c.jpg

Konstituert registerleder Inge Joa og Sølve Braut, konstituert klinikksjef ved klinikk psykisk helsevern voksne. Foto: Frida Moberg.

– Vi vet at kvaliteten på behandlingen varierer i ulike helseforetak i landet. Mange med psykiske plager og lidelser risikerer å ikke få den hjelpen de trenger, og vi har for lite kunnskap om utredning, behandling og hvordan pasientene har det. Det kan vi endre med det nye kvalitetsregisteret, sier Sølve Braut, konstituert klinikksjef for klinikk psykisk helsevern voksne. 

Siden 2014 har sykehusene i Helse Vest arbeidet for å etablere et nasjonalt kvalitetsregister i voksenpsykiatrien. Nå har kvalitetsregisteret fått nasjonal status av Helsedirektoratet. Det er gode nyheter for framtidens behandling av pasienter i psykisk helsevern. 

– Et kvalitetsregister i psykisk helsevern med nasjonal status betyr at vi får et tallmessig grunnlag til å vurdere kvaliteten i behandlingstilbudet i psykisk helsevern. Da kan vi også starte med systematisk kvalitetsforbedring. Målet er at alle voksne pasienter med psykiske lidelser som behandles i spesialisthelsetjenesten skal få lik tilgang på utredning, diagnostikk og behandling uavhengig av bosted, sier konstituert registerleder Inge Joa. 

​Fakta: Medisinske kvalitetsregistre

  • Medisinske kvalitetsregistre brukes i spesialisthelsetjenesten for å samle inn informasjon om oppfølging, behandling og utredning av pasienter. 
  • Formålet med å samle inn dataene er å øke kvaliteten på tjenestene, ved at man får informasjon om hvilken behandling som fungerer og hvilke pasientgrupper den fungerer for. 
  • Per i dag er fem av 58 medisinske kvalitetsregistre i Norge innen psykisk helsevern. 
  • Helse Stavanger har ansvar for tre nasjonale kvalitetsregistre. Det er Kvarus (Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler), Norsk parkinsonregister og biobank og nå Nasjonalt kvalitetsregister for behandling i psykisk helsevern voksne. ​

Den viktige psykiske helsen

De siste 20 årene har det vært et økende fokus på psykisk helse. Psykisk uhelse er blant de hyppigste årsakene til at folk oppsøker fastlegen, og antallet unge uføre grunnet psykiske lidelser øker.

– Psykiske lidelser viser seg ofte tidlig, kan vare lenge og gi store funksjonstap. Det har betydelige konsekvenser for den enkelte, dennes pårørende og for samfunnet. Derfor er det svært viktig at vi nå får muligheten til å oppnå mer og bedre kunnskap om hva som bidrar til et godt resultat når noen rammes av psykiske lidelser. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne forbedre utredning, behandling og oppfølging av pasienter med psykiske lidelser, sier Helle Schøyen, administrerende direktør ved SUS. ​


52427071433_e338df8453_c.jpg

Administrerende direktør i Helse Stavanger, Helle Schøyen. Foto: Svein Lunde.

Pasientenes somatiske helse

Det nye registeret vil hente opplysninger fra behandlere, pasientenes egenrapportering og andre aktuelle registre i Norge. Pasientenes somatiske helse skal også kartlegges. 

Pasienter med alvorlige psykiske lidelser kan forvente å leve 20 til 25 år kortere enn resten av befolkningen, men kunnskapen om hvorfor er utilstrekkelig. Den omfattende datainnsamlingen vil danne et godt grunnlag for forskning og videreutvikling av tjenestene i psykisk helsevern.

– Registeret vil kunne gi informasjon om hvorvidt behandlingen pasientene får er effektiv, og hvordan behandlingen fører til endringer i pasientens symptomer, livskvalitet og funksjon i hverdagen. Slik vil registeret bidra til økt kunnskap om hvilken behandling som fungerer, hvordan behandlingen fungerer og hvilke pasientgrupper den fungerer for, forteller Joa. 

Oppstart i 2023

Helse Stavanger er ansvarlige for registeret. Det betyr at SUS har ansvaret for databehandling, datalagring og at personvernrettighetene er ivaretatt til enhver tid. 

Planen er at innsamlingen av data til registeret skal starte våren 2023. Sammen med brukere, fagråd og andre ressurser i Helse Vest vil registerledelsen nå forberede oppstarten av det nye registeret.​