Nye SUS: Enighet etter rettsmekling

Helse Stavanger HF og Backe Rogaland AS har inngått rettsforlik om arbeider utført på Nye SUS.

Publisert 22.05.2024
Sist oppdatert 24.05.2024

Partene har vært uenige om faktiske forhold og tolkning av kontraktsformuleringer. Meklingen ble gjennomført i Sør-Rogaland tingrett 13. og 15. mai, og gjennom forliket er partene nå enige om alle uavklarte forhold.

Glade for å unngå rettsak

Både Backe Rogaland AS og Helse Stavanger viser til at et forlik gjennom mekling vanligvis innebærer at begge parter blir sånn passe fornøyd.

– En rettsak ville lagt beslag på omfattende ressurser hos begge parter i lang tid, og vi er av den grunn tilfredse med at vi ble enige utenfor rettsalen, sier prosjektdirektør i Nye SUS, Kari Gro Johanson, og administrerende direktør i Backe Rogaland, Sjur Hana.

God dialog

Partene understreker at det, til tross for uenigheten, har vært en god dialog mellom partene.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Backe Rogaland AS som har utført betongarbeid av god kvalitet, sier Johanson.

Backe Rogaland er tydelige på at uenigheten har vært utfordrende for selskapet.

– Det er en stor økonomisk belastning for oss å ha såpass mye penger utestående. Jeg er glad vi endelig er ferdige med saken, sier Hana.

Hovedpunkter:

  • Tvisten har sitt utspring i entreprise K2204 Råbygg med en sluttsum på rundt 600 millioner kroner ekskl. mva. Denne entreprisen ble opprinnelig inngått med Kruse Smith Entreprenør AS. Dette selskapet er senere kjøpt opp av Backe Entreprenør AS.
  • Helse Stavanger betaler et beløp i underkant av 70 millioner kroner til Backe Rogaland, som fullt og endelig oppgjør for alle krav i saken.
  • Gjennom forliket er alle krav og motkrav mellom partene i sluttoppgjøret for entreprise K2204 endelig avgjort.
  • Hver av partene dekker egne sakskostnader.