«Ny» flåttbåren sykdom

I 2016 ble en pasient ved Stavanger universitetssjukehus diagnostisert med sykdommen anaplasmose. Det er en flåttbåren sykdom som aldri tidligere har vært rapportert hos mennesker  i Rogaland.

Ingrid Aukland. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 27.11.2017

jens_vikse.jpg

 Jens Vikse, tidligere turnuslege ved SUS.

I en artikkel publisert i The Lancet Infectious Diseases i november, beskriver tidligere turnuslege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), Jens Vikse, hvordan de kom fram til diagnosen.

Sammen med Åse Berg, overlege ved infeksjonsmedisinsk seksjon og Jan Klos, avdelingsoverlege ved avdeling for patologi, har Vikse sett nærmere på pasientens sykdomsforløp.

Les artikkelen i The Lancet (sammendrag)

Vage symptomer

Pasienten hadde uspesifikke symptomer, og utredningen tok lang tid. Det ble utført en rekke tester, inkludert beinmargsprøve, først og fremst for å utelukke blod- og kreftsykdommer. Da legene undersøkte beinmargsprøven i mikroskopet fant de forandringer i blodcellene som tydet på anaplasmose.

– Sykdommen gir vanligvis symptomer som feber, hodepine, muskel- og leddsmerter og generell slapphet, forklarer Vikse.

Hos mange går sykdommen over av seg selv, men alvorlige symptomer kan forekomme, særlig blant personer med nedsatt immunforsvar. Sykdommen kan behandles med antibiotika, og de fleste pasientene blir feberfrie i løpet av kort tid etter påbegynt behandling.

Utbredt blant dyr

Anaplasmose er en sykdom forårsaket av den flåttbårne bakterien anaplasma phagocytophilum, som er utbredt i flåttområder i Sør-Norge. Anaplasmose har tidligere vært kjent som en sykdom hos dyr, blant annet hos sau i Rogaland. Kun få mennesker har blitt diagnostisert med anaplasmose i Norge.

Trolig flere tilfeller

Anaplasmose er ikke rapporteringspliktig i Norge, noe som kan være en av årsakene til så få kjente tilfeller av sykdommen blant mennesker i Norge. At den nå er påvist her i Rogaland, kan føre til økt oppmerksomhet blant både fastleger og helsepersonell i sykehus. Åse Berg tror at flere har hatt sykdommen uten at den har blitt oppdaget.

– Kanskje har man ikke vært oppmerksomme nok når det kommer til denne sykdommen. Det er sannsynlig at anaplasmose er underdiagnostisert i Norge, sier Berg.

Pasienten har gitt samtykke til publisering.

Les mer

 

Folkehelseinstituttet: Anaplasmose - veileder for helsepersonell