LØST: Mulig biologisk hendelse i moské

Oppdatering klokken 21.15: Politiet har gjennomført sine undersøkelser og bekrefter at det er et ufarlig stoff. Sykehuset avslutter gul beredskap.

Publisert 29.04.2024

Tidligere informasjon: 

Mandag ettermiddag rykket nødetatene ut til en hendelse i Hillevåg etter melding om pakke med uidentifisert pulver. 14 personer kjøres til SUS for avklaring. 

Politiet melder at de ikke anser hendelsen til å være til fare for publikum.

Én person ble sanert på stedet og tatt med til sykehuset for sjekk. Ytterligere 13 mennesker som befant seg i bygget tas til sykehuset for sanering og rutinemessig kontroll. Sanering vil si å fjerne mulige stoffer fra gjenstander eller miljø.

– Det er viktig å understreke at det ikke er meldt om personskade. Ingen av menneskene til stede viser tegn til symptomer. Disse vil bli fulgt opp tett av helsepersonellet vårt, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

Beredskapsledelsen følger situasjonen tett.

– Det ble iverksatt gul beredskap for å håndtere pasientstrømmen inn til sykehuset. Slik situasjonen er nå, har vi god oversikt og håndterer driften i akuttmottaket, sier Farbu.

For media

Ytterligere henvendelser rettes til politiet.

Stavanger universitetssjukehus sin pressetelefon 477 00 999.