Mjaaland hedret som årets onkolog

Seksjonsoverlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer, Ingvil Mjaaland, er kåret til årets onkolog. Jobben hennes for strålebehandlingen av brystkreft og LIS-utdanningen blir trukket fram av Norsk onkologisk forening.

Mirjam Klingenberg. Foto: Per Marius Didriksen
Publisert 24.11.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

– Dette er veldig overveldende og litt ufattelig. For meg er det stort å få en sånn anerkjennelse, og jeg er veldig takknemlig, sier seksjonsoverlegen ved Stavanger universitetssjukehus, Mjaaland.

Hun hadde ikke fått noe forvarsel før kreftkonferansen Onkologisk Forum i Trondheim forrige uke - som årlig samler rundt 1000 deltakere. Men da lederen i Norsk onkologisk forening, Stein Sundstrøm (bildet), under festmiddagen begynte å snakke om en person som har ledet arbeidet med utdanning av leger i spesialisering (LIS) i onkologi - i tillegg til at hun har vært med på å bygge opp en egen stråleavdeling på sykehuset og har hatt en sentral rolle i utviklingen av strålebehandling nasjonalt og internasjonalt, så begynte Mjaaland å ane at det var nettopp henne han snakket om.

31192412455_9a280ba44b_b.jpg

Internasjonal forbedring av brystkreftbehandlingen
Det er spesielt brystkreft årets onkolog har jobbet mye med.

– Vi jobber kontinuerlig, både nasjonalt og internasjonalt, for en forbedring av strålebehandling av kreftpasienter. Nå samarbeider vi for eksempel med flere europeiske land, spesielt Danmark, om et stort forskningsprosjekt innenfor strålebehandling av brystkreft med hovedvekt på seneffekter. Dette har aldri vært gjort før i Norge, forklarer hun.

I tillegg deltar hun i arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for stråling av brystkreft, Som om ikke det var nok til å fylle med jobbuke, så jobber Mjaaland også med å sikre at LIS-utdanningen er god. Hun leder også spesialitetskomiteen i onkologi og er hun sentral i arbeidet med å definere læringsmålene i utdanningen av nye kreftleger.  

Samarbeid avgjørende for gode resultater
Onkologen, som også er elsket av pasientene sine, understreker at samarbeid har vært avgjørende for de gode resultatene.

– Dette er ikke noe jeg har gjort alene. Det er så mange gode medarbeidere på SUS som jobber med strålebehandling. I tillegg har vi en liten, men god forskergruppe hos oss. Noen av de tingene vi har gjort der er nå blitt standard både i Norge og i andre skandinaviske land. Det er vi stolte av, avslutter Mjaaland.