MedSim-konferanse på UiS: – Veldig inspirerende program!

Mandag og tirsdag denne uken ble den nasjonale nettverkskonferansen for simulering, MedSim Norge, avholdt på Universitetet i Stavanger (UiS).

Ulrikke Valvik Mitchell. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 10.04.2018

En stor forsamling av mennesker sitter og hører på en mannlig foredragsholder.

Ulf Theilen fra Royal Hospital for Sick Children med foredraget «Evaluating an in situ simulation over time».

Styringsgruppen for MedSim Norge og vertskapet SAFER kunne denne uken ønske velkommen til årets konferanse i Kjell Arholms hus på UiS.

Årets program var spesielt viet til effekter av simuleringsbasert læring i helsetjenesten - hvordan disse kan evalueres og hvordan man kan bygge systemer for varig kvalitetsforbedring.

Et av målene med konferansen er å gi et innblikk i det som skjer innen simulering landet over, og åpne for diskusjoner rundt endringer i helsevesenet.

I alt 31 foredragsholdere var fordelt ut over de to dagene. KeyNote-speakers var David Grant (president SESAM), Tanja Manser (Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW/UiS), Ulf Theilen (Royal Hospital for Sick Children, Edinburgh NHS) og Soffien Ajmi (SUS).

Vi spurte noen av de mange oppmøtte om hva de hadde å si om årets konferanse.

To kvinner. Den ene ser inn i kameraet og smiler, den andre ser litt bort til venstre.

Intensivsykepleierne Tone Øygarden Hunshamar (t.v.) og Siv Anita Vold var begge godt fornøyde med årets konferanse.

Siv Anita Vold
Intensivsykepleier intensivavdelingen, SUS.

Hva synes du om årets program?

– Det er utrolig bra, synes jeg - veldig i vinden. Vi har fått høre om gode verktøy som vi kan bruke. Et veldig inspirerende program!

– Kan du trekke fram en ting som du synes var spesielt nyttig eller lærerikt?

– PDSA, om simulering i småskala. Jeg lærte at det ikke nødvendigvis trenger å koste så mye ressurser å få til, men engasjement. Og at vedlikehold er viktig. Det var interessant å høre om.

Tone Øygarden Hunshamar
Intensivsykepleier MIO, SUS.

Hva synes du om årets program?

– Det er veldig interessant. Jeg er helt ny innen dette, og har ikke så mye erfaring med simulering, og har gjennom konferansen fått et helt annet innblikk i hva det handler om - det har vært nyttig. Det er mange engasjerte og engasjerende folk samlet her, så det har vært veldig givende.

– Kan du trekke fram en ting som du synes var spesielt nyttig eller lærerikt?

– Det har vært litt utfordrende at det er på engelsk, men jeg synes foredraget til Tanja Manser om «safety culture» var voldsomt bra. Og jeg likte diskusjonene rundt bregrepet fasilitator - hvem er det som kan kalle seg en fasilitator, hva er kriteriene? Det var interessant å høre hva folk hadde å si om det.

En kvinne står over en simuleringsdukke.

Ingunn Westvik Jolma (IRIS) ser på en av simuleringsdukkene. Helt til høyre i bildet ser du Nils Petter Oveland (overlege anestesiavdelingen, SUS).

Hva synes du om årets program?

– Kan du trekke fram en ting som du synes var spesielt nyttig eller lærerikt?

– Tanja Mansers foredrag om «safety culture» var veldig interessant, synes jeg. Jeg har kolleger som jobber med dette innen ulike områder, men det er det samme det handler om - det koker til slutt ned til menneskelig interaksjon. Å lage team som fungerer.