Kvinneklinikken får to millioner til nytt utstyr

Denne uken mottok Sykehuset i våre hender en sjekk på to millioner kroner fra Sandnes Sparebank. Pengene gis videre til kvinneklinikken, og skal brukes til nytt utstyr som vil gjøre tilbudet til mor og barn på sykehuset enda bedre.

Ulrikke Valvik Mitchell. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 20.02.2018
Sist oppdatert 21.02.2018

To kvinner holder i en sjekk lydende to millioner kroner.

Styreleder i Sykehuset i våre hender Janne Johnsen (t.v.) mottar sjekken på to millioner kroner fra administrerende direktør i Sandnes Sparebank, Trine Stangeland.

Sykehuset i våre hender (SIVH) fikk tirsdag denne uken to millioner kroner av Sandnes Sparebank til det nye innsamlingsprosjektet deres; MedSIM simuleringssenter.

Målet med prosjektet er å samle inn totalt 15 millioner som skal brukes til ferdighetstrening og simulering innen ulike områder på Stavanger universitetssjukehus (SUS) - en virksomhet som til slutt skal samles i et nytt senter på sykehuset.

Pengegaven fra Sandnes Sparebank sikrer fullfinansiering av mor/barn-delen ved simuleringssenteret. I tillegg skal det samles inn ytterligere midler til andre viktige områder som traume (skader), hjerte og hjerne, kreftbehandling og kirurgi. Senteret skal bidra til økt pasientsikkerhet.

– Jo mer systematisk leger, sykepleiere og andre yrkesgrupper trener, desto bedre forberedt er de når pasientene kommer inn, sier styreleder i SIVH, Janne Johnsen.

Bedre tilbud for mor og barn

Kvinneklinikken ved SUS er landets fjerde største fødeinstutisjon, med opp mot 5000 fødsler hvert år. Leger, jordmødre og sykepleiere trener regelmessig på realistiske, akutte situasjoner som kan oppstå ved fødsel.

– Ferdighetstrening og simulering er en viktig del av det å være best mulig forberedt på aktuelle situasjoner, sier sjef for kvinne- og barneklinikken, Henning Garsjø.

– Gaven fra Sandnes Sparebank vil sette oss i stand til å trene ytterligere på mulige situasjoner, og forhåpentlig gi et enda bedre tilbud til mor og barn. Pengene vil bli brukt til innkjøp av nytt og viktig utstyr, sier han.

Aktuelt utstyr vil blant annet være utstyr for å trene på intubering for å sikre pustehjelp, en gravidsimulator og utstyr som kan simulere hjerte- og lungefunksjon. Det vil også bli kjøpt inn nytt utstyr til barne- og ungdomsklinikken, da nyfødtintensiv går under denne.

– Målet er, som alltid, å være best mulig forberedt, og det får vi nå enda bedre forutsetning for å være. Vi setter umåtelig stor pris på dette, og skal bruke pengene på en god måte. I løpet av året skal dette være på plass, og det blir kjempebra, sier Garsjø.

En liggende kvinne simulerer en fødsel og får hjelp av to jordmødre.

Etter overrekkelsen av sjekken fikk de fremmøtte under utdelingen være vitne til en ti minutter lang fødselsimulasjon. På bildet, fra venstre: Avdelingsjordmor Lilly Kleppa, assisterende avdelingsjordmor Lene Cappelen Smith, forskningsjordmor Signe Egenberg (liggende) og medisinstudent Kristian Langø.