KULE: Kirurgiske poster er i gang med Meona

Kirurgiske poster på SUS er endelig i gang med Meona sitt system for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 30.01.2017
Sist oppdatert 21.02.2017

En gruppe medisinsk personell

Smilene er på plass på kar-thorax kirurgisk post 4E. Nå er de i full gang med Meona. Fra venstre: Lise Lode, Rune Kvernes, Mathilde L. Alexandersen, Marit Løkstad, Marte T. Mukerji, Marte Lode, Karen Helen Ringen og Susanne Edvardsen.


– Litt kaotisk i dag kan man vel si. Men vi var godt forberedt, så det har gått veldig greit i dag, sier superbruker Mathilde Alexandersen på kar-thorax kirurgisk post 4E, som startet opp med den elektroniske kurven tirsdag 24. januar.

Sammen med tre andre superbrukere har hun hjulpet avdelingen i gang med Meona.

– Vi har vært veldig spente. Men vi har fått god opplæring - og hatt godt samarbeid med andre postene som går i gang, sier Karen Helen Ringen, avdelingssykepleier på 4E.

Fordelene med elektronisk kurve, slik de ser det, er at all informasjon nå er tilgjengelig for de som trenger det uavhengig av hvor de befinner seg. Med den elektroniske kurven registreres alt på pc eller nettbrett framfor på papir som tidligere.

– Det vil også bli lettere å få oversikt over hvem som har registrert hva i kurven.  Vi slipper med andre ord å tolke signaturer og håndskrift. Pasientsikkerheten økes betraktelig, og det synes vi er flott, sier Ringen.

På avdelingen har de planlagt overgangen nøye. Blant annet har de satt opp vaktordningen slik at det til enhver tid er én superbruker på jobb som har full oversikt over det nye systemet.

Disse postene går i gang med Meona i disse dager:

24. januar   ​

Gastopost 6G og 6H
Kar-thorax kirurgisk post 4E
Urologisk sengepost 5D

7. februar 

​Kirurgisk-ortopedisk post 5E, 5G, 5H
Plast, ØNH og øye - sengepost 2AB 

21. februar 

​Nevrosenteret
Rehabilitering Lassa og Egersund 


FAKTA - Dette er KULE-prosjektet

Sykehusene i Helse Vest skal innføre ny og framtidsrettet elektronisk løsning for kurve- og legemiddellogistikk. Systemet heter Meona, og vil erstatte dagens papirkurver. Det vil bli en trinnvis innføring fram til utgangen av 2018.

Økt pasienttrygghet og gode pasientforløp er viktige mål ved overgangen til elektronisk kurve- og legemiddelhåndtering. Kurven skal gi et raskt klinisk overblikk over pasientens behandlingsforløp og legemidler, og skal brukes kontinuerlig gjennom pasientforløpet.

KULE-prosjektet er en del av det regionale programmet HELIKS (helhet i kliniske system).