Kranselag for parkeringshus for ansatte på SUS2023

Ny milepæl i byggeprosjektet for nytt sykehus i Stavanger; taket er tett på parkeringshuset for ansatte. Det ble markert med kranselag for 50 personer i parkeringshuset.

Ingveig Tveranger
Publisert 21.10.2019
Sist oppdatert 23.09.2021

Kranselag for p-hus

Administrerende direktør ved SUS og byggherre for SUS2023, Inger Cathrine Bryne

Byggherre ved Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør på Stavanger universitetssjukehus hilste til de som har bidratt til å reise bygget.

- Gratulerer med dagen til Kruse Smith og deres underleverandører, sa Bryne, og viste til de gode HMS-resultatene hos Kruse Smith AS.

- Først og fremst er jeg takknemlig for at dere til nå har levert parkeringshuset uten skade på personell. Sikkerhetsarbeidet er en viktig del av selve produksjonen og jeg tror grunnen til at dere leverer så godt på HMS er at dere setter deres ære i en ryddig byggeplass, godt drift og sørger for et spesielt godt samarbeidsmiljø på plassen, sa Bryne. 

Hun understreket at folk som bryr seg om hverandres vel og vel, jobber sikrere.

- Vi som byggherre har registrert dette på våre regelmessige oppfølgingsaktiviteter på byggeplassen. Dere er et eksempel til etterfølgelse for bransjen, og mest av alt for vårt byggeprosjekt her i SUS2023.

Kranselag på p-hus på SUS2023

Kranselagmarkering på p-huset for ansatte på SUS2023

Arbeidet med parkeringshuset har gått raskt fremover siden grunnarbeidene startet i april. Fire uker etterpå var Kruse Smith i gang med betongarbeidene. Elementmontasjen startet i slutten av juli.

- Det har vært imponerende å se hvor fort bygget har reist seg, med god hjelp av underleverandører, ingen nevnt – ingen glemt!

Parkeringshusets fundamenter er laget av 1128 kubikkmeter betong. Det er brukt 60 tonn armering. Arealet over 3 etasjer er nær 4800 kvadratmeter, og det er montert 9500 tonn elementer (6000 tonn hulldekker, 3500 tonn søyler, bjelker og vegger). 

Det blir plass til 500 biler, og det er de som skal bygge sykehuset som skal få bruke parkeringen frem til åpning av nytt sykehus.

Det nærmer seg at Kruse Smith AS signerer bygget over til SUS, det er forventet at dette skjer tidlig på nyåret.

Prosjektdirektør for SUS2023 Kari Gro Johanson benyttet også anledningen til å takke medarbeidere som har vært med på å bygge parkeringshuset for godt HMS-arbeid og god fremdrift.

- God HMS er ikke noe vi får, det er noe skaper vi sammen, og det vil jeg takke dere for, sa Johanson.

Heidi Wolden som er konsernsjef i Kruse Smith tok også ordet og takket for at SUS2023 inviterte til kranselag.

- Det er en god tradisjon og vi som leverandør og entreprenør for SUS2023 setter pris på at dere tar dere tid til å si takk for innsatsen til arbeidsfolket her på byggeplass. Det betyr mye, sa Wolden.

Kranselaget ble feiret med smørbrød, kaffe og marsipankake rundt langbord i parkeringshuset.