Korona: Smittetilfeller på SUS

Når det er økning i smittesituasjonen i samfunnet, kommer det også positive tilfeller blant medarbeidere og pasienter på SUS. Per i dag er det flere pågående interne smittesporinger.

Caroline Aspelund
Publisert 18.11.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

Nærmere 20 medarbeidere, ved ulike avdelinger, har fått påvist covid-19-smitte den siste uken. Dette fører til flere smittesporinger.

Arbeidet innebærer å identifisere alle nærkontakter – både blant pasienter og medarbeidere. Smittesporing pågår fortsatt ved enkelte poster.

Ved nyreseksjonen sengepost 3B pågår det utvidet smittesporing og tiltak etter at ni medarbeidere knyttet til Mottaksklinikken har fått påvist smitte de siste dagene. Ingen pasienter er påvist smittet i dette utbruddet.

Utbruddet håndteres i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) – som blant annet innebærer at nærkontakter vil bruke munnbind i arbeidssituasjoner.  

Alle berørte medarbeidere og pasienter er, eller vil innen kort tid bli, informert.

Aktuelle pasienter og medarbeidere testes. Så langt er i overkant av 50 tester negative (ikke påvist covid-19). Flere svar ventes i dag, torsdag 18. november.

Pasienter som er nærkontakter vil bli fulgt opp på egne rom. Disse vil også bli testet flere ganger i løpet av nærkontaktperioden.

– Det er satt i gang nødvendige tiltak. Det er per nå god oversikt, men dette kan fort endre seg. Vi følger situasjonen tett – og tester bredt, sier smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe.

På grunn av økende smitte i befolkningen, kan det bli nødvendig å iverksette tiltak ved enkelte avdelinger på sykehuset framover.

I første omgang kan det, som et føre-var-tiltak, bli innført midlertidig bruk av munnbind for alle medarbeidere i pasientkontakt – og der det ikke er mulig å holde minst én meter avstand.

Inntil videre driftes postene som normalt, men det gir en krevende bemanningssituasjon når mange medarbeidere er i isolasjon.

Alle berørte medarbeidere har fulgt rutiner og blir ivaretatt.