Innovasjonspris til SUS-prosjekt

Prosjektet «Klinisk ledelse i team – tjenesteinnovasjon med pasientsikkerhet, organisering og effektivitet i sentrum» tildeles Helse Vests innovasjonspris 2017.

Ingrid Aukland. Foto: Silje Katrine Robinson.
Publisert 27.10.2017

forskn_konf_vinnere04.jpg
Fra venstre: Styreleder i Helse Vest, Terje Vareberg, forskingsansvarlig Sissel Eikeland Husebø, kursleder Øistein Mjelva, prosjektleder Øystein Evjen Olsen, professor Nils Erik Gilhus, kursleder Sigrun Qvindesland og fagdirektør Baard-Christian Schem.

 

Prisen ble delt ut i forbindelse med Helse Vests forskningskonferanse 2017 i Os, torsdag 26. oktober.

Prosjektet ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er et kurskonsept utviklet for å styrke operativ klinisk ledelse. Det innebærer en ny måte å organisere, samhandle og arbeide på som øker effektiviteten og kvaliteten i tjenesten.

Sigrun Anna Qvindesland (SAFER/SUS), Sissel Eikeland Husebø (UiS/SUS) og Øystein Evjen Olsen (SUS) tildeles prisen for resultatene gruppen har oppnådd med prosjektet Klinisk ledelse i team.

– Det er fantastisk å få en pris som denne. Jeg vil takke alle som har støttet oss, og kanskje særlig avdelingsledere som har sendt deltakere til kurset. Det har vært en god opplevelse å få støtte til konseptet helt opp til administrerende direktør. Klinisk ledelse i team har blitt satset på i foretaket, og det er vi spesielt glad for i dag, sier Øystein Evjen Olsen, som nå er prosjektleder i SUS2023 Organisasjonsutvikling.

 

forskn_konf_vinnere10.jpg
Fra venstre: Kursleder Øistein Mjelva, forskingsansvarlig Sissel Eikeland Husebø, kursleder Sigrun Qvindesland, prosjektleder Øystein Evjen Olsen, og styreleder i Helse Vest, Terje Vareberg.

 

Foruten de tre som mottar prisen, vil Evjen Olsen også trekke fram Helge Lorentzen, Øistein Mjelva, Stian Bergby og Cathrine Hustoft, som sammen med fasilitatorene og kurslederne fra deltakende avdelinger har bidratt i prosjektet.

Forbedring hver dag

Evjen Olsen understreker at det foregår mye forbedringsarbeid i sykehuset, og at det er mange som fortjener heder og ære. At tjenesteinnovasjon får en slik pris, ser Evjen Olsen som en oppmuntring til alle enkeltpersoner, avdelinger og klinikker som forbedrer tjenestene hver eneste dag. 

– Det viser at det ikke bare er «gadgets» og duppeditter som regnes som innovasjon, men også hvordan vi samhandler og organiserer oss i det daglige. 

Økt pasientsikkerhet

Resultatene fra prosjektet viser at kurset bidrar til trygghet i rollen som helsearbeider, raskere og bedre kliniske beslutninger, bedre relasjoner og trivsel, forståelse mellom yrkesgrupper og dermed også økt pasientsikkerhet.

– Helsepersonell i sykehus står overfor verdikonflikter og dilemmaer som må håndteres hver dag. De har behov for ferdigheter og kunnskap til å ta gode beslutninger. God pasientbehandling fordrer at helsepersonell kommuniserer, samarbeider og koordinerer godt mellom hverandre, sier Evjen Olsen.

Når kursene i november er gjennomført, har mer enn 180 deltakere fra 26 poster i 10 avdelinger og 5 klinikker tatt kurset.

– Det skal være gøy å gå på jobb. Da må vi også lære hvordan vi håndterer følelsen av stadig å komme til kort i møte med pasienten og kolleger.  Denne følelsen handler ofte om ikke å strekke til når det gjelder kvalitet, effektivitet, forventninger fra pasient og myndigheter og tillit mellom kolleger.

Store ambisjoner

Evjen Olsen ser frem til å utvikle kurset videre sammen med avdelinger og ledelse på sykehuset, ikke minst i arbeidet med nytt sykehus fram mot 2023. Det har vært stor interesse for konseptet fra andre sykehus, foretak og institusjoner.

– Det er ingen grunn til at Stavanger universitetssjukehus ikke skal være verdensledende i utviklingen av klinisk ledelse-konseptet. Med våre gode støttespillere i SAFER og Universitetet i Stavanger på laget har vi de beste forutsetninger for å lykkes, også i en global kontekst, sier Evjen Olsen.


Slik begrunner komiteen tildelingen:

«Gruppen har gjennom prosjektet bidratt til styrking av teamarbeid med deltagere fra flere disipliner. Kurset som prosjektet har utviklet og gjennomført med et stort antall deltagere, har bidratt til kulturbygging i hele foretaket med ringvirkninger langt ut over kursdeltagerne. Dette har bidratt til endring av adferd som økt helhetstenkning, proaktivitet, bedre service og holdninger overfor pasienter og kolleger.  Gruppen har på en god måte dratt nytte av kompetanse fra læringssenteret SAFER og Universitetet i Stavanger samt opprettet Copyright for løsningen. Komiteen har lagt stor vekt på gruppens ambisjoner om spredning av prosjektets resultater både til andre helseforetak i Helse Vest og til helseforetak utenfor regionen.  Komiteen mener at tildelingen av prisen til denne gruppen vil skape positiv oppmerksomhet om tjenesteinnovasjon generelt og til styrking av teamarbeid spesielt.»