Influensa: Informasjon om årets vaksinering

Smittevernoverlegene Hans Petter Torvik, Ruth Midtgarden, Bjarte Sørensen og Jon Sundal informerte om årets influensavaksinering i egen presseorienteringen, tirsdag 20. oktober.

Publisert 21.10.2020
Sist oppdatert 22.09.2022

​Ruth Midtgarden, smittevernoverlege Stavanger kommune

Det er viktig for oss å få influensavaksinert de som kan bli alvorlig syke av influensa. Både for å beskytte de mot å bli alvorlig syke, men også for å spare kapasitet i helsevesenet.

De som kan bli alvorlig syke er:

  • de over 65 år
  • alle i kommunens sykehjem og omsorgsboliger
  • de med alvorlige kroniske lidelser – uavhengig i alder
  • helsepersonell
  • gravide

Hans Petter Torvik, smittevernoverlege Sandnes kommune

Når det gjelder de store kommunene, er det slik at risikopasientene skal kontakte sin fastlege for å få vaksinen. Det er viktig at de tar kontakt. Fastlegene har fått nok vaksiner til å vaksinere sine pasienter.

Samtidig vil helsepersonell bli vaksinert på sitt arbeidssted. Det er veldig viktig at helsepersonell tar influensavaksinen – både for å beskytte pasienter, kolleger og familie, slik at vi får minst mulig influensasykdom i sesongen som ligger foran oss.

Bjarte Sørensen, smittevernoverlege Hjelmeland kommune

Jeg kommer fra Hjelmeland, som er en liten kommune i Ryfylke. Stort i areal, men ikke så mye folk. Og da gjør vi ting på en litt annen måte. Vi kommer til å ha massevaksinering i idrettshallen i år – i løpet av to dager. Slik kommer nok mange mindre kommuner i Rogaland til å gjøre det også. Dere finner informasjon på kommunens nettside. Det handler om at vi må ha god plass til vaksinering for å sikre avstand – slik at vi følger retningslinjene for korona.

Et spørsmål jeg ofte får fra mine pasienter er at «de har fått denne (influensavaksinen) før, og da fikk de en fryktelig influensa etterpå. Det ønsker de ikke å oppleve igjen». Da er svaret at dette ikke er levende virus som kan gi infeksjon. Da har de nok vært uheldig den gangen – de fikk noe annet. Influensavaksinen kan ikke gi en ekte infeksjon, men du kan få en immunrespons – som lett feber som går over relativt raskt, en verkende arm og en liten sykdomsfølelse. Det er egentlig et bra tegn på at kroppen din har reagert på vaksinen. Det er lite bivirkninger og liten fare med å ta den. Det er bare gode ting med influensavaksinen. Lykke til alle sammen.  

Jon Sundal, smittevernoverlege Stavanger universitetssjukehus

Vi er samlet i dag fordi vi skal prøve å få opp vaksinedekningen i regionen. Derfor samler vi både kommunelegene og sykehuset.

Det er slik at vaksinedekningen har økt de siste årene fra 2014–2019. Da gikk vi fra ni til 44 prosent blant helsepersonell. Det har også vært en økning i risikogruppene.

Denne sesongen er litt spesiell med tanke på at vi får covid-19 på toppen. Helsevesenet i dag er presset av covid-19 i utgangspunktet. Derfor er det slik at vi er avhengig av at færrest mulig av våre medarbeidere, både utenfor og i sykehuset, ikke blir syke – fordi vi skal opprettholde tilfredsstillende beredskap. Derfor er oppfordringen sterk i år, slik at vi ikke får problemer utover vinteren.

For det andre kan du få influensa og covid-19 samtidig. Selv om det sannsynligvis er sjeldent, men i så fall er det gunstig å ha en vaksine i bunn mot influensa.

Vi må huske på at 30 prosent av de som har influensa, ikke har symptomer. Derfor er det ekstra viktig at helsepersonell er klar over at de kan gå på jobb og smitte sine pasienter. Derfor er det viktig at de vaksinerer seg. Og det er ikke bare på grunn av at de kan smitte pasienter, men også for å beskytte kolleger, sin familie og seg selv. Vi oppfordrer flest mulig å ta vaksinen. 

Les mer om influensavaksinering og risikogruppene på helsenorge.no: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/influensavaksine/