Hvem skal jobbe hvor på det nye sykehuset?

Over 70 ledere, tillitsvalgte og verneombud fra 25 fag jobber nå frem forslag til hvor sengepostene skal plasseres i det nye sykehuset, SUS2023.

Ingveig Tveranger
Publisert 30.11.2018
Sist oppdatert 01.11.2022
32230466918_e0cf009acf_o.jpg

Medarbeidere på SUS jobber frem hvor 25 fag skal plasseres i det nye sykehuset som kommer i 2023

Workshopen som ble arrangert i DNB Arena munnet ut i helt konkrete forslag som skal bearbeides videre. Det er SUS2023 OU (Organisasjons Utvikling) som har invitert til dette viktige arbeidet.

Deltakerne jobbet hardt og med stort eierskap for å forme sin fremtidige arbeidsplass.

- Vi har stort engasjement og vi er positivt utålmodige. Derfor er denne samlingen kjempekul. Nå får vi jobbe frem forslag, avklare hva vi ønsker og tenker slik at folk får en skisse på hvem som skal jobbe sammen i det nye sykehuset, sier Wenche Undheim, foretakshovedverneombud på Stavanger universitetssjukehus.

Safaa Saleh

Safaa Saleh, seksjonsoverlege på Lungeseksjonen er forventningsfull.

- Vi skal sette pasienten i sentrum for arbeidet vårt. Og så har vi noen utfordringer å løse, jeg er spent. Men det er gode tanker mellom oss her nå i startfasen, sier Saleh.

Det er en stort ansvar lagt på denne gruppen fagfolk med enestående kunnskap, erfaring og kompetanse. Oppgaven i workshopen er ikke småtterier: «Dere skal tenke helhetlig og sette pasienten i fokus når dere skal diskutere hvem som skal jobbe hvor.»Tommy Brakstad.jpg

Tommy Stråbø Brakstad, Gastrokirkurgisk

- Det viktigste er å forstå hverandres fag og å ha oversikten, sier Tommy Stråbø Brakstad, avdelingssykepleier på Gastrokirugisk avdeling. Han ser at flere av gruppen er overraskende enige, og at folk tenker likt.

- Dette er virkelig et historisk øyeblikk. Nå skal de som gjør jobben på SUS peke retning for sin fremtidige arbeidshverdag. Det er utrolig spennende og viktig å se hva de får til, sier Kari Jøssang, konstituert prosjektdirektør for organisasjonsutvikling på SUS2023.

Jøssang har stor tro på forskning som sier at det å jobbe konkret og fysisk øker engasjement og forståelse for endringene som kommer. Derfor er 6 helt nye modellsykehus er bygget opp til Workshopen.

Deltakerne gikk gjennom alle de 25 fagene og puttet dem inn der de mener at de skal «bo» i det nye sykehuset på Ullandhaug.

- Det er mye som skal fungere. Det gjelder fag, organisering, areal, oppgaver og logistikk. Vårt mandat er helt klart å lage det beste sykehuset for pasienten. Derfor lytter vi til faggruppene og henter ut det beste fra deres erfaringer til veien videre. Vi klarer det ikke uten dem, sier Jøssang.

- Dette er en fantastisk mulighet til å bidra og å bestemme hvordan vi ønsker å ha det på det nye sykehuset. Vi vet at det blir endringer i forhold til hvem vi skal jobbe sammen med, og det blir endringer i forhold til hvordan vi skal jobbe, sier Undheim.

Teamarbeidet og resultatene fra workshopen skal videre bearbeides. Det er viktig å sikre robusthet ved å teste ulike scenarier.

- Vi skal involvere fagfolk videre med dette arbeidet. Prosessen skal være åpen og delende frem til prosjektrådet skal komme med sine vurderinger i april 2019, nettopp basert på det grunnlaget fagene jobber frem, understreker Margareth Heggland, prosjektleder for SUS2023 OU.