HT Nordic skal levere prefabrikkerte operasjonsstuer til nye SUS

HT Nordic har fått kontrakt med Helse Stavanger HF om å levere 16 prefabrikkerte operasjonsstuer samt syv intervensjonsstuer til det nye universitetssjukehuset, nye SUS. Kontrakten har en verdi på 186 millioner kroner inkludert mva.

Ingveig Tveranger
Publisert 16.11.2020
Sist oppdatert 01.11.2022

Operasjonsstue

HT Nordic skal levere operasjonsstuer til Nye SUS

Med avtalen er enda en viktig brikke på plass for det nye universitetssykehuset i Stavanger.

- Vi er glade for at vår løsning vant frem. Nå starter planleggingen for å produsere operasjonsstuene og intervensjonsstuer til det nye sykehuset. Tilbudt totalløsning skal gi gode arbeidsforhold til personalet som skal jobbe der, sier Mette Dahl, administrerende direktør i HT Nordic Norge.

HT Nordic-team.jpg

På bildet fra venstre; Ove Nordstokke, prosjektleder MTU nye SUS, Mette Dahl, administrerende direktør HT Nordic, Therese Øvernes, prosjektleder prosjektering nye SUS og Stefan Appelblad, prosjektleder HT Nordic.

Inkludert i avtalen er totalløsning for syv intervensjonsstuer, som er en avansert type operasjonsstue. Her skal leger utføre avanserte prosedyrer og akutte inngrep på for eksempel hjertepasienter, eller ved mistanke om blodpropp.

- I avtalen har HT Nordic opsjon om å levere resten av de prefabrikkerte operasjonsstuene som skal inn i den 20 000 m2 store utvidelsen av behandlingsbygget, sier Helle Schøyen, administrerende direktør på SUS. 

Etter planen gjelder dette 16 operasjonsstuer i tillegg til de 16 som er i avtalen som nå er signert.

HT Nordic er den norske avdelingen i det internasjonale konsernet HT Group som leverer løsninger til sykehus over hele verden. Operasjonsstuene produseres i Tyskland, flatpakkes og leveres i Stavanger. Den norske avdelingen bistår med montering og sammenstilling på Nye SUS. 

- Nå får vi en leverandør som har erfaring og som leverer godt utprøvde og gjennomtestede systemer. Teamet fra HT Nordic inkluderer norske og lokale entreprenører for tekniske fag. Et eksempel er at vi prosjekterer et VVS-anlegg som er energibesparende med lave driftskostnader, sier Schøyen.

HT Nordic har tidligere fått to betydelige kontrakter med Helse Stavanger HF. Det gjelder leveranse av spesialdører til 15 millioner kroner inkludert mva, og prefabrikkerte baderom til alle de 640 pasientrommene på det nye universitetssykehuset . Dette har en samlet verdi på 84 millioner kroner inkludert mva.