Hjertelaget oppretter forskningsfond

Helse Stavanger kjøper forskningsstiftelsen Hjertelagets lokaler på Våland. Med det blir Hjertelagets forskingsfond til minne om Leik Woie en realitet.

Lisa Aasbø
Publisert 21.09.2022
25672406536_78d3539d57_o.jpg

Leik Woie var tilknyttet Stavanger universitetssjukehus i over 50 år. Her fotografert under disputasen sin om hjerteinfarkt i 2016. Foto: Marius Sørgjerde, Helse Stavanger. 

Siden 1980-tallet har forskningsstiftelsen Hjertelaget satt hjerteforskning på dagsorden på sykehuset ved å initiere og støtte forskningsprosjekter. Hjertelagets lokaler på Våland har også vært et egnet sted for å drive diagnostikk og medisinsk rehabilitering for pasienter med hjerte- og karsykdommer. De siste årene har klinisk forskningspost holdt til i bygget. 

Nå kjøper SUS lokalene til Hjertelaget på Våland for 14 millioner kroner. Det ble vedtatt av styret i Helse Stavanger 21. september. Disse pengene skal brukes av Hjertelaget til å etablere et forskningsfond under forskningsstiftelsen. 

– Det er naturlig for oss å inngå en kjøpsavtale med Hjertelaget når bygget brukes aktivt av avdelinger på sykehuset. Vi investerer samtidig i framtidig fagutvikling ved at Hjertelaget oppretter et forskningsfond for kjøpssummen, sier administrerende direktør Helle Schøyen. 

Leik Woies ønske

Et forskningsfond var også Leik Woies ønske for Hjertelaget. Woie var tidligere avdelingsoverlege ved hjerteavdelingen, og drivkraften bak opprettelsen av forskningsstiftelsen på 80-tallet. 

– Opprettelsen av forskningsfondet er en markering av livsverket til Leik Woie, og hans store bidrag til klinisk forskning og utviklingen av nye undersøkelses- og behandlingsmetoder for hjertepasienter ved Stavanger universitetssykehus gjennom femti år, sier Tore Lærdal, som overtok som styreleder for stiftelsen tidligere i år. 

Den viktige fagutviklingen

Hjertelaget har hatt stor betydning for det hjertemedisinske forskningsmiljøet ved SUS siden opprettelsen i 1986. I dag kan kardiologisk forskningsgruppe skilte seg med 24 doktorgrader.

– Vi har et godt klima for å drive forskning her, og Hjertelaget har vært et viktig fundament. Det har også vært sentralt at nøkkelpersoner har gått foran og gjort at folk har fått utvikle seg, sier Alf Inge Larsen, seksjonsoverlege ved kardiologisk avdeling, leder av kardiologisk forskningsgruppe og professor ved Universitetet i Bergen.

30482655502_5488c92b5b_o.jpg

Alf Inge Larsen er seksjonsoverlege ved kardiologisk avdeling på SUS, og mangeårig hjerteforsker. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Hjertelagets forskningsfond er gode nyheter for det kardiologiske forskningsmiljøet på SUS, og vil gi hjerteforskerne et større handlingsrom i framtiden. ​

– Vi driver med forskning i tillegg til å behandle pasienter, og er avhengige av ekstern finansering for å frikjøpe tid. Å søke om penger kan være en tidkrevende prosess, og det er høy konkurranse om midlene. Forskning er helt essensielt for å drive fagmiljøet framover, og da må vi fortsette å rekruttere nye klinikere, legge til rette for forskning og undervise studenter. Derfor er vi glade for at Hjertelaget nå oppretter et forskningsfond for hjerteforskning, forteller Larsen.

​Fakta: Forskningsstiftelsen Hjertelaget

  • Opprettet i 1986.
  • En frittstående og uavhengig stiftelse. 
  • Hjertelagets for​skningslokaler på Våland stod klare i 1988. 
  • Siden 2017 har lokalene huset SUS sin kliniske forskningspost. 
  • ​Tidligere overlege og forsker Leik Woie stod i spissen for etableringen og driften av Hjertelaget. Woie var styreleder i stiftelsen fra 1988 og fram til hans død i 2022. ​