Himla bra med himlinger! Tre kontrakter signert for SUS2023

Alle pasienter ved Stavanger universitetssjukehus vil i fremtiden kunne se opp på en himling montert av en lokal leverandør. Det er Sagen og Faber som hver får en kontrakt som samlet omfatter alle himlinger på SUS2023. Front Bygg Stavanger skal levere 2400 servantmoduler til SUS2023.

Ingveig Tveranger
Publisert 04.07.2019
Sist oppdatert 21.05.2021
Tre kontrakter tildelt

Fv; Ove Hansen, Front Bygg, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, Jan Arild Wathne, daglig leder Faber Bygg, Therese Øvernes, prosjektleder SUS2023 og Snorre Hallem, daglig leder, Byggmester Sagen.

Byggmester Sagen er tildelt kontrakten for entreprise K2504 Systemhimlinger 1 som inneholder himlinger i alle typer senge- og behandlingsrom med tilhørende underordnede rom. Verdien er vel 30 millioner kroner inkludert mva.

Faber Bygg er tildelt kontrakten for entreprise K2505 Systemhimlinger 2 som inneholder alle korridorhimlinger og spesialhimlinger i vestibyler, auditorier og kantiner, samt utvendige himlinger. Verdien er vel 40 millioner kroner inkludert mva.

Front Bygg Stavanger har vunnet oppdraget med å levere moduler og elementer for fast inventar til hele det nye sykehuset. Kontrakten har en verdi på vel 67 millioner kroner inkludert mva.

- Vi er glade for at vi skal få jobbe tett med tre lokale aktører. Det er både kjekt og praktisk at lokale selskaper vinner frem i våre anbudskonkurranser, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus.

- Det er bare å slå fast at dette er himla bra, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023. Hun er veldig fornøyd med å ha himlingsavtalene på plass før ferien for alvor setter inn. 

- Det å vinne frem her er en tillitserklæring som vi setter stor pris på. For oss betyr dette at vi holder 15-20 personer i arbeid. Nå skal vi brette opp ermene og gå i gang, sammen med prosjektorganisasjonen til SUS2023, sier daglig leder Snorre Hallem i Byggmester Sagen.

- For Faber Bygg betyr dette at vi sikrer arbeid for 20 personer med dette oppdraget. Vi er enige med prosjektdirektøren i at dette er himla bra. Dette er den andre kontrakten vi vinner med det nye sykehuset, og vi gleder oss til å levere, sier daglig leder Jan Arild Wathne i Faber Bygg.

Kontrakten med Front Bygg Stavanger er en av avtalene som spesielt synliggjør industrialiseringen av det nye sykehusbygget. Front skal blant annet levere 2400 servantmoduler som skal fabrikkeres utenfor bygget og leveres for montering i sykehuset.

190703 Faber-Sagen-Front5.jpg
Front skal også levere fronter til 80 arbeidsstasjoner eller steder for henvendelser inne på sykehuset i senge- og behandlingsområdene og til poliklinikkområder. Selskapet skal også levere moduler for gjestesenger til flere av enerommene med bad for pasienter på det nye sykehuset på Ullandhaug.

- En god del av pasientrommene skal ha en løsning for å kunne slå ut en gjesteseng slik at pasienter som ønsker det eller har behov for at pårørende overnatter enkelt kan få en oppredd seng. Dette er blant det Front skal levere, forklarer Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør på Stavanger universitetssjukehus.

- For oss i Front Bygg Stavanger er dette et stort og spennende oppdrag. Vi er stolte over å vinne frem i konkurransen. Nå sikrer vi flere arbeidsplasser mot en meget profesjonell byggherre som er opptatt av gode rammevilkår for entreprenørene, og vi ser frem til å levere vårt bidrag til dette viktige bygget for vår region, sier Ove Hansen, daglig leder i Front Bygg Stavanger. 

- Nå ser vi frem til godt samarbeid med Front Bygg Stavanger. Pasienter som skal ligge på det nye sykehuset skal ha enerom og gjestesengene blir viktige, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.